Mgr. Michal Elčkner

Certifikace

Osobní údaje

  • vystudoval FTVS UK se zaměřením na tělovýchovu a sport. Od té doby pokračuje ve vzdělávání sám sebe i ostatních

Pozice v rámci IQ

  • lektor odborných seminářů a rekvalifikací
  • osobní trenér
  • instruktor skupinových lekcí

Čím vším je

  • osobní trenér zdravotně – funkčního cvičení
  • profesionální instruktor studiových lekcí: Závěsný systém, Funkční trénink s využitím Flowin, Gravity, Kettlebell, BOSU atd.
  • osobní trenér i skupinový instruktor PILATES MATWORK
  • absolvent FTVS UK – obor tělesná výchova a sport
  • školitel Funkčního tréninku pro FISAF

Historie

školení, která vedu

Zkouška instruktor zdravotní TV - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN 01. 06. 2016
Vedený funkční strečink A 10. 06. 2016
Závěsný systém A - CORE 11. 06. 2016
Závěsný systém B - BODY 12. 06. 2016
Běh 23. 06. 2016
THERABAND core & body 12. 08. 2016
Zkouška instruktor zdravotní TV - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN 14. 09. 2016
Běh 24. 09. 2016
BOSU® Balance Trainer - Fitness 15. 10. 2016
Fyziologie, kondice a hubnutí 16. 10. 2016
THERABAND core & body 27. 11. 2016
Vedený funkční strečink A 27. 01. 2017
Závěsný systém A - CORE 28. 01. 2017
Závěsný systém B - BODY 29. 01. 2017

Life´s mile
Aerobic
CK Lenka
SK Pohoda
Centrum
Pohybový specialista
Nutris