Mgr. Michal Elčkner

Certifikace

Osobní údaje

  • vystudoval FTVS UK se zaměřením na tělovýchovu a sport. Od té doby pokračuje ve vzdělávání sám sebe i ostatních

Pozice v rámci IQ

  • lektor odborných seminářů a rekvalifikací
  • osobní trenér
  • instruktor skupinových lekcí

Čím vším je

  • osobní trenér zdravotně – funkčního cvičení
  • profesionální instruktor studiových lekcí: Závěsný systém, Funkční trénink s využitím Flowin, Gravity, Kettlebell, BOSU atd.
  • osobní trenér i skupinový instruktor PILATES MATWORK
  • kondiční trenér beach volejbalu
  • kondiční trenér vodního pola
  • absolvent FTVS UK – obor tělesná výchova a sport

Historie

školení, která vedu

theraband / expander 12. 08. 2016
zkouška ZTV 14. 09. 2016
Běh 24. 09. 2016
BOSU® fitness 15. 10. 2016
fyziologie 16. 10. 2016
theraband / expander 27. 11. 2016
vedený strečink A 27. 01. 2017
TRX®, MILOKIT® - CORE 28. 01. 2017
TRX®, MILOKIT® - BODY 29. 01. 2017

Life´s mile
Aerobic
CK Lenka
SK Pohoda
Centrum
Pohybový specialista
Nutris