Mgr. Michal Elčkner

Certifikace

Osobní údaje

  • vystudoval FTVS UK se zaměřením na tělovýchovu a sport. Od té doby pokračuje ve vzdělávání sám sebe i ostatních

Pozice v rámci IQ

  • lektor odborných seminářů a rekvalifikací
  • osobní trenér
  • instruktor skupinových lekcí

Čím vším je

  • osobní trenér zdravotně – funkčního cvičení
  • profesionální instruktor studiových lekcí: Závěsný systém, Funkční trénink s využitím Flowin, Gravity, Kettlebell, BOSU atd.
  • osobní trenér i skupinový instruktor PILATES MATWORK
  • kondiční trenér beach volejbalu
  • kondiční trenér vodního pola
  • absolvent FTVS UK – obor tělesná výchova a sport

Historie

školení, která vedu

BOSU® fitness 15. 10. 2016
fyziologie 16. 10. 2016
BOSU® fitness 19. 11. 2016
theraband / expander 20. 11. 2016
theraband / expander 27. 11. 2016
mimořádný termín ZTV 11. 01. 2017
vedený strečink A 27. 01. 2017
TRX®, MILOKIT® - core 28. 01. 2017
TRX®, MILOKIT® - body 29. 01. 2017


SK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka