Seminář dech a diastáza

Je potřeba si uvědomit, že čím dál větší část klientely má problémy se správnou posturální funkcí hlubokých stabilizačních svalů, které zabezpečují bezbolestné držení těla. Bránice je hlavní stabilizátor a iniciátor aktivace hlubokých svalů CORE a tím pádem i HSSP - hlubokého stabilizačního systému páteře.

U klientů s nesprávným držením těla může právě bránice otevřít cestu ke zlepšení stability středu těla, protože až díky její aktivaci se teprve může podařit dostat pánev, hrudník a lopatky do správné pozice, a tak odstranit případné svalové dysbalance. Správná aktivace a následné využití bránice jako hlavního stabilizačního svalu vede k efektivní práci i s diastázou, nebol-li rozestupem břišních svalů. V mnoha případech správná funkce bránice spolu s aktivací břišních svalů vede k jejímu zmenšení nebo dokonce k jejímu odstranění. Tudíž pro mnohé klienty může být právě změna dýchacího stereotypu tou správnou cestou ke zlepšení zdravotního stavu - a to nejen ve smyslu celkového držení těla.

Dech a diastáza.JPG

termíny kurzu


Datum konání Lektor Místo konání Cena

naučíte se

 • a osvojíte si obecnou teorii dýchání
 • rozeznat rozdíl mezi špatnými a správnými stereotypy dýchání a jak ovlivní držení a stabilitu těla
 • a pochopíte teorii zapojování bránice do stabilizačních funkcí v rámci zapojení CORE a HSSP, její správné nastavení
 • kineziologické aspekty pohybové soustavy při správné aktivaci bránice
 • a osvojíte si techniky pro aktivaci pánevního dna spolu s hlubokými břišními a zádovými stabilizátory na základě práce bránice
 • zaujmout optimální posturu a držení těla na základě aktivace bránice a bráničního dechu
 • a získáte nejnovější poznatky aktivace bránice od australských, anglických, amerických a českých fyzioterapeutů a lékařů, kteří čerpají ze světového výzkumu
 • a pochopíte teorii a problematiku diastázy – rozestupu břišní stěny
 • provádět praktické cvičení  s klienty s diastázou – varianty a modifikace
 • a osvojíte si teoretické a praktické propojení mezi funkcí bránice a diastázou
 • základní anatomii pohybového aparátu
 • perfektní znalost svalů břišní a zádové oblasti
 • znalosti z kurzu CORE A i BSK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka
Life´s mile