seminář pilates matwork 2

 • nutnost pro absolvování je účast v prvním stupni - Pilates Instruktor- PILATES CLINIC METHOD MATWORK I.
 • nutný základ pro absolvování dalšího následného programu pro personální trenéry Pilates metody s pomůckami (BOSU® Balance Trainer, Fit Ball, Over ball, Foam Pilates Roller, Magic Circle, Thera-band)

 

Časová dotace:
Každý den je hlavní část 9 - 17.30 (výuka 7,5 hodin) + 4 hodiny navíc (2 lekce + rozbor). Každý den tedy počítejte s výukou 7 - 19.30, případně kratší - v závislosti na počtu účastníků.

termíny kurzu

datum konání lektor místo konání cena
04. 03. 2017 - 03. 12. 2017
07:00 - 19:30
Müller Daniel
Praha - Smíchov Kurz je obsazen Kurz je obsazen

všechny termíny
4. - 5. března 2017, 3. - 4. června 2017, 2. - 3. září 2017, 2. - 3. prosince 2017

ceny
19.000 Kč do 4. ledna 2016
20.000 Kč do 4. února 2017
21.000 Kč od 4. února 2017

cena na splátky
22.000 Kč - 4 pravidelných splátek, kdy první splátka musí být uhrazeny před nástupem do kurzu, a následná splátka 30 dní před další částí kurzunaučíte se

 • MATWORK II (modul 4 až 7) slouží především k seznámení budoucích skupinových instruktorů Pilates metody nejen se všemi 34 cviky Pilates v tradičním  pojetí, ale také jejími možnými modifikacemi, variantami na podložce na základě novodobých moderních výzkumů lékařské rehabilitace a fyzioterapie celkový rozsah modifikací a variant skýtá 500 - 1000 možností cvičení funkčně - zdravotního cvičení Pilates
 • program v rozsahu 80 - 100 vyučovacích hodin (dle počtu zájemců) připravuje instruktory skupinového cvičení Pilates na vedení lekcí s pokročilejšími klientelou s návazností na již získané dovednosti a znalosti z předchozího bloku Pilates Instruktor rozšířený o další zvláštnosti vadného držení těla - postury, vše na základě Pilates Institute® metodiky a didaktiky s nejnovějšími trendy posturální vývojové ontogeneze
 • součástí programu jsou i praktické vedení lekcí frekventantů programu a jejich následný rozbor

Průběh certifikace Pilates Matwork II - advanced and intermediate exercise

 • program je rozdělen do čtyř modulů, které na sebe navazují a tvoří tak ucelený komplex výuky pro budoucí instruktory skupinového cvičení pilates s pokročilou klientelou
 • jednotlivé moduly se dají studovat i samostatně nezávisle na certifikaci, avšak musí být studovány v daném pořadí
 • mezi jednotlivými moduly je vždy prostor na samotné studium a procvičování probraných pilates cviků, modifikací, variant pro jednotlivou posturu, které je nutností pro další pokračovaní v následném modulu
 • mezi moduly je nutné taktéž vypracovat seminární práci, která je velice důležitá pro osvojení a získávání dovedností pro výuku skupinového pilates tréninku u mírně pokročilé a pokročilé klientely

Náplň 4 částí certifikace Pilates Matwork II – advanced and intermediate exercise

 • rozšíření funkční anatomie všech 34 cviků a jejich modifikací a variant
 • uvedení metodického postupu pro odstranění špatných pohybových stereotypů - základy diagnostiky klienta
 • techniky zdravotního cvičení s využitím Pilates Institute® metody
 • trénink metodiky a didaktiky vedení mírně pokročilých  a pokročilých klientů v  tréninku Pilates
 • trénink pozorování klientů a techniky opravování ve všech pozicích a modifikacích Pilates Clinic Method
 • metodika zdravotního hlediska pro jednotlivé skupiny obyvatelstva
 • rozbor zapojení svalových skupin při pohybu
 • trénink pozorování klientů
 • systém sestavení skupinového tréninku pro klienty
 • techniky pozorování klientů při provádění cvičení
 • metodické kroky pro odstranění špatného provedení cviků

doporučujeme znát

Uděleni certifikace Pilates Matwork II - advanced and intermediate exercise

 • odevzdaná seminární práce- kreativní pohyby
 • DVD z lekce Pilates cvičení pokročilých klientů

co s sebou

 • věci na cvičení, psací potřeby, svačinu, ručník


SK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka