Datový zdroj 6DTP

 

Dům tří přání je krátkodobé pobytové zařízení pro děti, které se ocitly v krizi nebo náročné životní situaci a nemohou proto setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Poskytuje dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání této situace. Společně s dítětem hledá vhodné řešení. Zároveň nabízíme odbornou pomoc rodinám těchto dětí.

 

Pro dům tří přání pořádáme pravidelně sbírky nejrůznějších potřeb, které jsou aktuálně nejvíce zapotřebí. V posledních měsících to byly např. školní pomůcky, stolní hry a hlavolamy, čokolády a sladkosti nebo třeba "kouzelnické předměty" pro potřeby dětského tábora. Do sbírky se vždy může zapojit každý, kdo navštíví naše centrum, ať už jako klient pohybového centra nebo frekventant naší Akademie. Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

 Sbírka byla ukončena  10.8.2019!

Kreslicí plátno 13harry potter

 

 Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra