Mgr. Zbyněk Petr

Mgr. Zbyněk Petr je sportovec celým tělem i duší a výuce pohybu se věnuje již od roku 2000 a komerčně školí od roku 2005. U bývalého reprezentanta ve vodním pólu a absolventa Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově tomu snad ani nemůže být jinak. 

Začal jako osobní trenér „na vlastní pěst“, kdy se věnoval výuce plavání, cvičení ve fitness a outdoorovým aktivitám. Mimo to také působil jako odborný asistent na Univerzitě Karlově. Poté byl přijat do mezinárodního řetězce health klubů a od té doby šla jeho praxe v rámci fitness průmyslu rapidně nahoru. Působil nejen jako cvičitel osobních i skupinových lekcí, ale i na fitness manažerských pozicích u mezinárodního řetězce, i v českých firmách. Vždy chtěl patřit ve své praxi mezi ty nejlepší, a tak se pustil do vzdělávání v kondičních i zdravotních a rehabilitačních oborech, ve kterém neustále pokračuje. Z každého oboru si na základě svých dlouholetých zkušeností „vybírá“ to nejlepší, co perfektně funguje v praxi, a to úspěšně spojuje dohromady a využívá při cvičení s klienty i při školení ostatních profesionálů z oboru. Jeho vášní ve výuce pohybu se stalo spojování kondičního tréninku se zdravotními aspekty. A tak jako první v ČR kdysi spolusestavil rekvalifikační kurz kondičního posilování na základech zdravotně správného cvičení a kvality pohybu a stal se hlavním lektorem a garantem tohoto kurzu. Dále je autorem a spoluautorem nejrůznějších odborných seminářů a odborných i odborně - populárních článků v oblasti zdravotního pohybu a kondice.

Působí jako školitel rekvalifikací a odborných seminářů, dále pracuje jako osobní trenér a instruktor skupinových lekcí se zdravotním i kondičním zaměřením, věnuje se sebeobrannému bojovému systému Kalah, dříve působil i jako lektor mezinárodních kongresů. Mimo to je garant výuky a manager IQ pohybu. Na jeho školeních nebudete postrádat logičnost, praktické příklady, odbornost ani dobrou náladu. 

Společně s Mgr. Danielem Müllerem se postaral o vznik IQ pohyb Akademie.

kontakt

další informace

certifikace

školení, která vedu

balíček - svaly, fascie strečink 07. 09. 2024
balíček - core & břicho 1, 2 14. 09. 2024
balíček - core & břicho 1, 2 21. 09. 2024
core & břicho 2 21. 09. 2024
3D fitness trénink 22. 09. 2024
diagnostika 05. 10. 2024
fasciální strečink 06. 10. 2024
balíček - svaly, fascie strečink 06. 10. 2024
fitness pomůcky a posilovna 16. 11. 2024
fitness pomůcky 16. 11. 2024
fitness pomůcky a posilovna 17. 11. 2024
fitness pomůcky 17. 11. 2024
fitness pomůcky a posilovna 18. 11. 2024
dech a diastáza 30. 11. 2024
sestavování kondičních tréninků 08. 12. 2024
závěs core 1 11. 01. 2025
balíček - závěs core 1, body 1 11. 01. 2025
závěs body 1 12. 01. 2025
balíček - závěs core 1, body 1 12. 01. 2025

Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra