MUDr. Světlana Holubová

MUDr. Světlana Holubová je absolventkou 3. Lékařské fakulty UK Praha - atestace  z  interního lékařství, následně nástavbová atestace v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny. Pracuje jako rehabilitační lékařka. V současné době provozuje soukromou praxi.

Mnoho let také vede skupinové cvičební lekce – cvičení pro seniory, skupinové lekce „harmonizačního“ typu  zaměřené na vědomé řízení pohybu, relaxační a regenerační techniky. Dále také přednáší - v rámci  vzdělávání  pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách - témata prevence  vertebrogenních onemocnění, rehabilitace pro seniory, ergonomie. Sama se průběžně vzdělává v technikách souvisejících s rehabilitací a fyzioterapií, její zájem je „pohybově“ soustředěn na pomalé formy s důrazem propojenosti vědomí a pohybu, oslovuje jí Feldenkrais, tai-chi, jóga a také relaxační techniky.

V IQ pohybu působí jako lektor vzdělávací Akademie.

certifikace

pozice v IQ pohyb Akademii

  • lektor odborných seminářů a rekvalifikací

školení, která vedu

senioři 1 08. 06. 2024
balíček - senioři 1, 2 08. 06. 2024
senioři 2 09. 06. 2024
balíček - senioři 1, 2 09. 06. 2024

Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra