certifikace jóga 2

Rozšiřující certifikace instruktor jógy stupně 2 slouží k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti jógy. Zároveň rozvíjí dovednosti v individuální práci s klientem i v rámci skupinového tréninku. Díky tomuto ročnímu programu se můžete komplexně zdokonalit v oblasti, která vás baví.

Podrobně absolvujete různá témata, která souvisí s prací instruktora jógy, který už má alespoň minimální praxi v oboru. To vše v rámci 4 víkendů, mezi kterými je dostatečný čas si osvojit nabyté znalosti a dovednosti. V rámci každého víkendu kromě daného učiva, které je jak teoretické, tak praktické, také probíhá vedení skupinové lekce – vždy jeden z frekventantů připraví lekci a jeden pozoruje. Potom se lekce zhodnotí a následuje diskuse, zpětná vazba, rozbor a sebereflexe. Uvidíte všechny ostatní kolegy z dané certifikace – tedy 10 – 16 (záleží na počtu účastníků) různých lekcí s různým zaměřením.

Na dané víkendy nemá přístup žádný další frekventant, takže celá certifikace je exkluzivní pouze pro frekventanty, kteří spolu začnou a následně i skončí. Celá „parta“ se může velmi stmelit a získat tak nejen nové poznatky, ale i velmi blízké kolegy, se kterými může následně opravdu spolupracovat, radit se a přátelit.

Jsme si vědomi, že takovýto komplexní, dlouhotrvající, program může být pro někoho finančně náročnější, nicméně jsme přesvědčeni, že takováto rozšiřující certifikace opravdu stojí za to a může instruktorům pomoct získat skvělé, ucelené zkušenosti v rámci teoretických i praktických dovedností.  A investice se mu tak mnohonásobně vrátí. Proto nabízíme kromě přímé platby i možnost splátek.

Časová dotace:

Každý den je hlavní část 9 - 17.30 (výuka 7,5 hodin) + 4 hodiny navíc (2 lekce + rozbor). Každý den tedy počítejte s výukou 7 - 19.30, případně kratší - v závislosti na počtu účastníků.


naučíte se

 • a oživíte si znalosti z prvního stupně
 • hlubší ponoření do jógových asán, kde se zaměříme na nastavení a modifikace pozic pro zvláštní skupiny klientů
 • i nové jógové asány, které vás posunou na další cestě pohybem
 • efektivně využívat i pomůcky aneb vypodložení a dopomoc, která je základem šetrného nastavení celého těla
 • práci s hudbou a sestavení lekce do hudby
 • jak správně motivovat a pracovat s klientem v individuálním tréninku – specifika osobního tréninku
 • a seznámíte se s fasciální jógou - spojuje Bhakti Vinyasa jógu s principy fasciálního tréninku, založeného na práci Dr. Roberta Schleipa (Skupina fasciálního výzkumu, Univerzita v Ulmu, Německo), mezinárodního vědeckého výzkumu a pohybových expertů. Zahrnuje prvky Yin jógy a dalších Yin technik, aby zvýšila propriocepci a smyslové povědomí v kombinaci s prvky dynamičtějšími Yang prvky a integruje základní principy fasciálního tréninku v jógové praxi.
 • a zdokonalíte strukturu svých jógových lekcí 
 • základy meditačních technik

V rámci seminární práce, která vás bude provázet již od samého začátku celé certifikace, budete rozvíjet různá témata. V rámci prezentace vlastní práce a kolektivního brainstormingu si odnesete zajímavé informace. Každý frekventant totiž bude v této seminární práci pracovat na plánování jógových kurzů. Všechny seminární práce budou následně nakopírovány mezi všechny frekventanty, takže si nakonec každý odnese spoustu opravdu zajímavého materiálu.

Poslední hodiny celého programu jsou určený pouze vám! Každý má právo si připravit dotazy k tomu, co právě jeho zajímá. Ať už se jedná o teoretické, nebo praktické otázky. V rámci kolektivní práce zkusíme vymyslet uspokojivé řešení dotazů tak, aby to každého svým způsobem obohatilo.

doporučujeme znát

Abyste mohli být přijati do této certifikace, je třeba splnit jednu z následujících podmínek:

 • absolvování rekvalifikačního kurzu Instruktor jógy u IQ pohyb Akademie (nemusí být studium ještě ukončeno zkouškou)
 • absolvování a úspěšné zakončení jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu zaměřeného na instruktora jógy, powerjógy, hathajógy nebo jiné jógové školy spolu s absolvováním minimálně 5 odborných seminářů u IQ pohyb Akademie, ideálně více. Následné přijetí do certifikace se řeší individuálně – dohodou s vedením Akademie.

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra