stupeň 2

Rozšiřující certifikace jednotlivých oborů, které navazují na znalosti a dovednosti z rekvalifikačních kurzů. Frekventanty čeká komplexní prohloubení, které vede ke zdokonalení trenéra / instruktora ve své práci. Podívejte se na jednotlivá témata a rozhodněte se, kdy se svým dalším vzděláním začnete...


SK Pohoda
Nutris
Aerobic
CK Lenka