pomůcky

Vzdělávací kurzy jsou zaměřené na práci s různými cvičebními fitness pomůckami - jak balančními, tak posilovacími. Všechny nabízí širokou škálu využití a to při ztížení i zjednodušení cvičení. Důraz se klade na rozvoj síly i mobility, koordinaci, modifikace pro specifické skupiny klientů a to vše ve spojení se správným držením těla. Kurzy jsou vedeny velmi prakticky s krátkou teorií o dané pomůcce s následným bohatým zásobníkem cviků.


expander

Jakákoliv pomůcka, která dokáže postupně zvyšovat napětí - jako třeba pružina nebo posilovací guma - je pro svalovou práci naprosto ideální. Během pohybu musí totiž svaly reagovat na změnu napětí, což je pro ně fyziologicky správné a do pohybu se zapojuje i pojivová tkáň, tzv. fasce.
Theraband® je asi nejznámější značka, ale ke cvičení se používá mnoho jiných, stejně se chovajících, posilovacích gum (obecně nazýváno expander). Používají se hlavně v rehabilitaci a ve fitness průmyslu se začaly posilovací gumy používat před mnoha lety. Trenéři a instruktoři je používají hlavně k procvičování hlubokého stabilizačního systému – CORE systému. Nicméně se dají použít i k posilování povrchového svalstva, při čemž tento systém perfektně spolupracuje se svaly hlubokými.

pěnový válec

Pěnový válec (často nazývaný foam roller, masážní válec) se dříve používal hlavně při cvičeních pomalého typu. Ovšem doba pokročila a tak jak se v různých typech cvičení používají a prolínají pomůcky, tak toto potkalo i pěnový válec. Dá se používat tedy nejen v pomalých typech cvičení, ale i v kondičním tréninku. Mimo to je válec také skvělý pomocník při uvolňování svalů a fascie. Dá se s ním totiž i skvěle masírovat. K tomu se dá použít jak v osobním tréninku, tak při automasáži.
Takže záleží na každém, jak tuto multifunkční pomůcku použije - k masáži, k posilování nejen břišních svalů a CORE systému, k nápravě držení těla, ke zvýšení stability atd.

odporový kruh

Odporový kruh, neboli pilates kruh, v originále Magic Circle, se používá jako jedna z pomůcek v cvičebním systému pilates. A pilates instruktoři ho často opravdu milují! A má to své důvody – cvičení je mnohem variabilnější. Můžeme totiž kruh použít pro zvýšení odporu v silových pozicích, můžeme ho využít pro oporu v balančních pozicích, můžeme díky němu lépe nastavit končetiny…a mohli bychom zmiňovat dál a dál. Takže, pokud pilates, pak určitě i s kruhem!

židle

Židle jako pomůcka na cvičení? Pokud někdo tráví většinu denního času vsedě, pak určitě ano! Osvojte si zásobník cviků do kanceláře i na doma. Protahování i lehké posilování může pomoct komfortu, který při sezení v kanceláři bude člověk mít. A samozřejmě se na kurzu probírá i základní ergonomie pracovního místa.

míče

Velké i malé míče (často zvané jako gym ball a overball) se ve fitness průmyslu používají desetiletí. Vývoj cvičení a práce se ale v poslední době velmi mění a je důležité, aby se i cvičení na fitness pomůckách přizpůsobovalo modernímu trendu. Proto i my učíme na míčích cvičit podle nejnovějších poznatků. To vše můžete použít nejen do svých či komerčních tréninků a lekcí, ale také jako domácí cvičení pro sebe i pro klienty. Protože míč je malá investice a můžeme s ním využít velký zásobník cviků pro zdravá záda i pevný střed těla.
Cvičební míče samozřejmě patří mezi balanční pomůcky, které mohou být vynikajícími pomocníky a mohou pomoct aktivovat hluboké svaly. Pokud ale svaly CORE a střed těla není správně aktivní, balanční pomůcka spíše uškodí, protože rovnováhu bude udržovat přetížený povrchový svalový systém. Proto je důležité s míči pracovat správně a precizně.

bosu

Balanční fitness pomůcka BOSU® Balance Trainer se objevila ve fitness průmyslu za účelem rozšíření možností funkčního tréninku o balanční pozice. Balanční pomůcky mohou být vynikajícími pomocníky, které pomohou aktivovat hluboké svaly středu těla. V případě, že svaly CORE ovšem člověk aktivovat neumí nebo neumí správně nastavit tělesné segmenty ve cvičebních pozicích, balanční pomůcka může spíše uškodit, neboť rovnováha bude udržována přetíženými, většinou povrchovými svaly. S balančními pomůckami je proto nutné se naučit pracovat správně!

flowin

Takzvaný „frikční“, neboli třecí, trénink, je vhodný naprosto pro všechny. V rámci takového cvičení lze na základě třecího efektu procvičit celé tělo. Cvičení je založeno na síle, která bude vyvinuta do podložky na klouzavé desce. Při správné stabilizaci a nastavení středu těla se docílí zapojení hlubokých svalů systému CORE. Proto je možno tuto pomůcku považovat jako jednu z těch tzv. funkčních.
Na základě vlastních dlouholetých zkušeností s pohybem, se školením a se zdravotně vedeným tréninkem, jsou některé originální cviky na FLOWIN® Friction Training, který v našem vzdělávání používáme, vynechány, jiné modifikovány a další přidány. Proto můžete zásobník cviků na Flowin® použít i na jiných třecích cvičebních systémech (např. Flow Tonic) a cvičení pak bude pro klienty prospěšné, s minimálním rizikem přetížení různých svalových partií. Z tohoto důvodu od nás však nedostanete originální švédský diplom FLOWIN® Friction Training (který dostanete na základě školení podle švédského systému, který je založen na výkonnostně – sportovní stránce pohybu), ale diplom naší školy, která má akreditované kurzy u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

závěsné systémy

Na těchto seminářích učíme, jak cvičit s jakýmkoliv závěsným systémem, aby v rámci všech cviků bylo dbáno na správnou techniku bez přetěžování určitých svalových partií a kloubů. Školení se zaměřuje na modifikace cviků pro běžnou klientelu, která má problémy s držením těla i s celkovým pohybovým aparátem. Zároveň se dozvíte i zásobník cviků, který může rozvíjet sportovnější klienty v jejich výkonu. Kurzy jsou vyučovány na závěsném systému MILOKIT® Suspension Training od firmy Jordan, která jako první na světě začala vyrábět dvoubodový závěsný systém.
Po našich kurzech budete ovšem schopni cvičit se všemi dostupnými závěsnými systémy na trhu (TRX® od americké firmy Fitness Anywhere, MILOKIT® Suspension Training od anglické firmy Jordan, Flying od italské firmy Sidea, RIP:60, závěsy od firem Insportline, Decathlon…) nebo i s kruhy či lanem na větvi od stromu. Kurzy jsou určeny pro začátečníky, ale i pro osobní trenéry a skupinové instruktory, kteří již mají s touto pomůckou zkušenosti.

komu jsou jednotlivé kurzy určeny:

  • fitness trenérům, kondičním trenérům, instruktorům skupinových lekcí různého zaměření (instruktorům pilates, instruktorům jógy, cvičitelům zdravotního cvičení), kteří rádi ve svém cvičení i ve cvičení s klienty rádi obohacují pohyb o nejrůznější cvičební pomůcky
  • fyzioterapeutům, kteří si chtějí obohatit své dovednosti o nové poznatky při cvičení s pomůckami
  • lékařům se zájmem o aktivní pohyb
  • dalším terapeutům různých pohybových aktivit
  • široké veřejnosti – dle vhodnosti semináře 

Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra