pomalu i rychle

V rámci naší nabídky cvičebních kurzů, které se týkají pomalého i dynamičtějšího cvičení, si můžete vybrat mezi kurzy, které se zabývají jak cvičením k uvědomění si těla a zlepšení kloubního rozsahu, přesnějšímu navedení pohybu a relaxaci, tak cvičením posilovacího a dynamického charakteru. To vše mohou využít osobní trenéři při individuálním cvičení i instruktoři skupinových lekcích jógy, pilates či zdravotní tělesné výchovy.

teoretická část:

Každý cvičební kurz má teoretickou a praktickou část v takovém poměru, jaký je při výuce nejvhodnější k pochopení cvičení daného charakteru. V teoretické části se věnujeme tématu dle určení kurzu. Vždy si vysvětlíme naše standardní „proč, co a jak“ obecně k danému tématu a s tím se připravíme na praktickou část kurzu. V některých kurzech je teorie hned zpočátku výuky, jindy je zařazená rovnoměrně přímo do praktické výuky.

praktická část:

V praktické části kurzu se vždy snažíme věnovat rovnoměrně všem cvikům tak, aby následný výstup byl maximální pochopení látky s vlastním prožitím samotného cvičení. Vždy se samozřejmě snažíme dbát na správné držení těla a maximálně perfektní provedení jakéhokoliv pohybu, a to jak při pomalém, tak i při dynamickém cvičení. Jen tak může cvičení vést k bezbolestnému fungování těla v běžném životě. V rámci návaznosti některých kurzů a k jejich pochopení doporučujeme vždy dbát na doporučené znalosti, které jsou vždy u daného kurzu vypsány.

komu jsou jednotlivé kurzy určeny:

  • fitness trenérům a kondičním trenérům zabývajícím se dynamickým cvičením s ohledem na správnost techniky provedení pohybu
  • instruktorům skupinových lekcí různého zaměření (instruktorům pilates, instruktorům jógy, cvičitelům zdravotního cvičení), kteří chtějí využívat pomalý i dynamičtější formy pohybu
  • fyzioterapeutům
  • lékařům se zájmem o aktivní pohyb
  • dalším terapeutům různých pohybových aktivit, kteří své cvičení provozují v pomalejším i dynamičtějším tempu provedení
  • široké veřejnosti – dle vhodnosti semináře

Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra