pomalé aktivity

... aneb plynulost a preciznost může v pomalém pohybu dělat s tělem divy a tělo má navíc možnost se učit přesnému pohybu

V rámci naší nabídky pomalých pohybových aktivit si můžete vybrat mezi semináři, které se týkají spíše klidnějších forem cvičení. Ty jsou perfektní k uvědomění si těla, ke zlepšení rozsahu pohybu, k přesnějšímu navedení pohybu a také k relaxaci. To vše mohou využít jak osobní trenéři při individuálním cvičení, tak instruktoři skupinových lekcí, kteří takové cvičení mohou použít ve svých lekcích.


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka