theraband

...aneb jak cvičit s pomůckou, která je pro aktivitu svalů hlubokého i povrchového systému naprosto ideální

Jakákoliv pomůcka, která dokáže postupně zvyšovat napětí - jako třeba pružina nebo natahovací guma - je pro svalovou práci naprosto ideální. Během pohybu musí totiž svaly reagovat na změnu napětí, což je pro ně fyziologicky správné.

Theraband® je značka, ale ke cvičení se používá mnoho jiných, stejně se chovajících, gumových pomůcek (expandery). Používají se hlavně v rehabilitaci a ve fitness průmyslu se začaly gumy používat před mnoha lety. Trenéři a instruktoři je používají hlavně k procvičování hlubokého stabilizačního systému. Nicméně se dají použít i k procvičování povrchového svalstva, při čemž tento systém perfektně spolupracuje se svaly hlubokými.

Vyberte si jeden z našich seminářů a používejte expandery ke cvičení. Výhody jsou jednoznačné - perfektní zapojení stabilizačního systému, ideální a fyziologické zapojení povrchového svalstva, zábava, snadná manipulace.


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka