Michal Elčkner - historie

Začal s kolektivními sporty a to s volejbalem, kde odtrénoval ve všech věkových kategoriích za dobu deseti let cca 2 700 hodin. Další praxi získal jako pedagog na základní škole a gymnáziu jako učitel tělesné výchovy a odučil cca 800 hodin. Jako instruktor lyžování a snowboardingu jezdil na lyžařské kurzy.
V oblasti fitness se pohybuje 6 let a jedná se o jeho hlavní pracovní náplň. Za tu dobu odpracoval přes 1 300 tréninků ročně.
Odškolil v rámci interních školení v mezinárodní síti HOLMES PLACE cca 10 dní ročně.
Jeho koníčkem jsou studiové lekce, kterých je cca 100 za rok.

  • jeden z hlavních lektorů vzdělávacích programů osobních trenérů pro společnost Holmes Place
  • prezentér přednášek pro veřejnost ve společnosti Holmes Place
  • instruktorem outdoorových aktivit
  • instruktorem lyžování a snowboardingu
  • instruktorem plavání, in-line bruslení, atletiky
  • masér sportovní i reflexní masáže
  • učitel tělesné výchovy na základní plavecké škole ZŠ Sázavská
  • učitel tělesné výchovy na gymnáziu Českolipská
  • profesionální trenér volejbalu žákovských a dorosteneckých družstev


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka