VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb ve společnostech IQ pohyb bussiness s.r.o., pilates clinic s.r.o., IQ pohyb s.r.o., IQ pohyb academy s.r.o., pilates clinic method s.r.o..Tyto společnosti spravují IQ pohyb Centrum a IQ pohyb Akademie.
 • podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým může být
  • pilates clinic s.r.o. se sídlem Zemské právo 1573/5a, Praha 10 - Hostivař, IČ: 24142956, DIČ: CZ24142956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182597
  • Pilates Clinic Method s.r.o. se sídlem Zemské právo 1573/5a, Praha 10 - Hostivař, IČ: 02475120 , DIČ: CZ02475120 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219992
  • IQ pohyb. s.r.o. se sídlem Zemské právo 1573/5a, Praha 10 - Hostivař, IČ:01401319, DIČ: CZ01401319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205980
  • IQ pohyb academy s.r.o. se sídlem Zemské právo 1573/5a, Praha 10 - Hostivař, IČ:01893220, DIČ: CZ01893220, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
 • a kupujícího
 • veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky
 • je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
 • je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel

další podmínky

 • vyhrazujeme si právo na změnu instruktora skupinové lekce
 • vyhrazujeme si právo na změnu data nebo času skupinové lekce
 • instruktor má právo vyloučit ze skupinové lekce klienta, který nemá lekci zaplacenou předem

další informace

 Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra