ASISTENČNÍ PES

IQ pohyb - asistenční pes Asistenční pes je vycvičený na pomoc nebo asistenci osobě s určitým omezením pohybu či zdravotím postižením. Jejich výcvik probíhá ve specializovaných organizacích za pomoci profesionálních cvičitelů. Jako první se začali cvičit psi pro zrakově postižené; výcvik psů pro vozíčkáře začal v 70. letech v USA a odtud se postupně šířily informace do celého světa. V České republice je několik neziskových organizací, které se věnují výchově a výcviku asistenčních psů. Asistenční pes v ČR není uznán jako kompenzační pomůcka pro postižené a není tedy hrazen státem. Výchova a výcvik takového pejska vyjde na deseti- až statisíce korun...

Skupina IQ pohyb se proto rozhodla pomoci s tímto těžkým úkolem a finančně pomoci neziskovým organizacím, které se věnují výchově a výcviku asistenčních psů. Každá korunka, kterou při placení lekcí, seminářů, kurzů či občerstvení necháváte tzv. navíc v Centru i Akademii, putuje jako příspěvek na asistenčního psa.

Co všechno asistenční pes umí?
Každý pes je cvičen individuálně pro konkrétního klienta. Všichni psi musejí ovládat povely základní poslušnosti (sedni, lehni, vstaň, zůstaň, přivolání, aport). K těmto povelům se přidávají specifické úkony dle potřeb postiženého. Celkový počet povelů, které pes ovládá, je kolem 50, např.:

  • otevřít a zavřít dveře, rozsvítit a zhasnout světlo
  • vyndat prádlo z pračky
  • svléknout rukavice, čepici, ponožky atd.
  • přinést telefon
  • podat spadený předmět
  • přivolat pomoc
  • přisunout vozík k posteli...

 

Za veškerou podporu děkujeme.

 

 

 

 

 Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra