PRAVIDLA PROVOZU IQ POHYB CENTRA PLATNÁ OD 28.DUBNA 2020

Po uvolnění vládních opatření se pomalu vracíme k obnovení běžného provozu.
Prosím sledujte naše webové a facebookové stránky, kde budeme aktualizovat všechny informace o provozu našeho centra. Začínáme 28. dubna 2020 nejdříve s individuálními tréninky. Skupinové lekce s omezenou kapacitou budeme pozvolna otevírat dle zájmu klientů. Uzavřené kurzy zatím z důvodu omezené kapacity stále nepoběží dle nařízení vlády ČR.

Manuál pro otevření provozu našeho IQ pohyb centra
(dále jen centrum)

Vážení klienti,

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 • Poměr sportovní plochy centra na cvičícího jedince (dále klienta) je 10 m(jednotlivé cvičební sály, plochy jsou: velké sály: 75-80 m2, malé sály 30 m2).
 • Náš personál centra (recepční, trenéři, instruktoři) musí používat vždy ochranné roušky ve veřejných prostorech (recepce, chodba, schodiště).
 • Všechny pomůcky jsou vždy dezinfikovány a prostory pravidelně větrány po jednotlivých klientech.

Souhrn pravidel, která jsou nezbytná dodržovat pro KLIENTA:

 • Zákaz vstupu klientům s respiračním onemocněním, příp. klientům, kteří vykazují příznaky pro šíření viru COVID-19.
 • Všichni klienti jsou povinni si při vstupu do centra dezinfikovat ruce. A dále je dezinfekce povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do centra, do jednotlivých prostor). Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci. Při odchodu z centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.
 • Vstup do centra a pohyb v něm bude možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Během cvičení již není nošení roušky podmínkou, nicméně je klientům v rámci pomalých lekcí i nadále doporučujeme nosit. Doporučujeme používání chirurgických ústenek, které se již dají zakoupit v lékárnách a dle naší zkušenosti jsou pro cvičení nejvhodnější a nejpříjemnější. 
 • Ústenky, roušky a jiný toxický odpad klient nevyhazuje v prostorách centra, nýbrž je sám na vlastní náklady zlikviduje mimo centrum.
 • Odstupy mezi jednotlivými klienty v prostoru centra by měly být cca 2 metry.
 • Šatny a sprchy je možné používat pro převlékání a sprchování na dobu nezbytně nutnou a za dodržení hygienických opatření. Klient si při vstupu do šatny dezinfikuje ruce. Po použití skříňky ji vystříká dezinfekcí a nechá otevřenou. Další klient použije skříňku, která je zavřená.
 • Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami, a to pouze v označených patrech centra.
 • Jakékoli platby budou řešeny přes fakturaci, prosíme zajistěte si platby tréninků a lekcí řádně dopředu. V mimořádném případě přijímáme hotovost.
 • V případě pozitivního nálezu viru COVID-19 u klienta, který se v průběhu předcházejících 14 dní vyskytl v centru, obratem informujte ředitele centra.

Doporučená pravidla pro klienty:

 • Klient přijde do centra, pokud to bude možné, již převlečen do sportovního oblečení, na místě se jen přezuje do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.
 • Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás může klient zakoupit pouze v balené podobě.
 • Při použití prostor toalet dodržuje klient bezpečnou vzdálenost, počká až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry.

Osobní trénink

 • Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny v jednotlivých místnostech centra pouze samostatně (1 místnost - 1 klient - 1 trenér). 
 • Osobní tréninky klientů jsou rozděleny tak, aby se klienti mezi sebou téměř nepotkávali. 
 • Klient na osobní trénink jde rovnou do příslušného patra, bez návštevy recepce. (Osobní trenér je povinnen sdělit klientovi dané patro s místností osobního tréniku).
 • Fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se doporučuje jen v nejnutnějším případě.
 • Po každém použití strojů/cvičebního nářadí a pomůcek jedním klientem použijeme dezinfekci – dezinfekční prostředky jsou umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 • Klient má svoji láhev na vodu, kterou naplníme vodou či iontovým nápojem (nebudeme využívat naše sklenice pro pitný režim klienta).   

Skupinové lekce a uzavřené kurzy

 • Uzavřené kurzy jsou z kapacitních důvodů přesunuty na podzimní termíny.
 • Vypsané speciální skupinové lekce jsou povoleny jen s maximální kapacitou do 15 klientů + 1 instruktor.
 • Klientovi doporučujeme si nosit vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.
 • Po každém použití pomůcky použije klient dezinfekční prostředky.
 • Časový harmonogram skupinových lekcí je upraven tak, že lekce začínají v 17:00, 18:10, 19:20. Klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci. 
 • V jednotlivých sálech na skupinová cvičení bez osobního kontaktu jsou označena cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími cca 2 metry, a to vždy při dodržení maximální dovolené kapacity max. do počtu 15 cvičících.
 • Klient skupinových lekcí jde rovnou do příslušného patra, bez návštevy recepce s platnou permanentkou či předem řádně zakoupenou lekcí.
 • Všechny permanentky na skupinové lekce automaticky prodlužujeme o 2 měsíce. (Permanentky na stroje prodloužíme dodatečně).
 • Platby za lekci Multisport kartou budou možné od 1.6. na vybrané lekce dle platného rozvrhu.  
 • Všechny lekce rezervovány přes rezervační systém je možnost zrušit cca 24 hodin dopředu – lekce se z permanentek odečítají již 24 hodin dopředu. Proto se rezervujte i jako náhradník – i náhradník na všechny lekce s platnou permanentkou či kreditem má přednost před nekrytou rezervací – tj. platba v hotovosti v den konání lekce.
 • Nevyčerpaná rezervace na lekci propadá bez náhrady.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme Vám plně k dispozici.

Daniel Müller, ředitel centra

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0453-converted.pdf

https://komorafitness.cz/wp-content/uploads/2020/04/manual_otevreni-provozu-fitness.pdfCertifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra