PRAVIDLA PROVOZU IQ POHYB CENTRA
PLATNÁ OD 5. ŘÍJNA 2020

Sledujte naše webové stránky a sociální sítě, kde budeme aktualizovat všechny
informace o provozu našeho pohybového centra.

Manuál pro provoz našeho IQ pohyb centra 
(dále jen centrum)

Vážení klienti,

pro zajištění bezpečnosti vaší i všech členů našeho centra, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

Souhrn pravidel, která jsou nezbytná dodržovat:

 • Všichni klienti i zaměstnanci jsou povinni mít zakryté dýchací cesty při pohybu ve vnitřních prostorech centra.
 • Všechny pomůcky a prostory jsou vždy dezinfikovány a pravidelně větrány po jednotlivých klientech.
 • Zákaz vstupu klientům s respiračním onemocněním, případně klientům, kteří vykazují příznaky viru COVID-19.
 • Zákaz vstupu klientům, kteří vykazují známky nachlazení, chřipky nebo jiné infekční nemoci (rýma, kašel, horečka apod.).
 • Všichni klienti jsou povinni si při vstupu do centra dezinfikovat ruce. A dále je desinfekce povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do centra, do jednotlivých prostor). Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci. Při odchodu z centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.
 • Ústenky, roušky a jiný toxický odpad klient nevyhazuje v prostorech centra, nýbrž je sám na vlastní náklady zlikviduje mimo centrum.
 • Šatny a sprchy je možné používat pro převlékání i sprchování na dobu nezbytně nutnou, a to za dodržení hygienických opatření. V každé šatně jsou k dispozici dezinfekce na ruce.
 • Po použití klienti nechávají šatní skříňku otevřenou. Zaměstnanci ji budou dezinfikovat.
 • V případě pozitivního nálezu viru COVID-19 u klienta, který se v průběhu předcházejících 14 dní vyskytl v centru či vykazuje příznaky nákazy v následujících 14 dnech, obratem informuje ředitele centra.

Doporučená pravidla pro klienty:

 • Klient si při příchodu do centra dezinfikuje ruce. Po vstupu na recepci si může zapůjčit zámek ke skříňce, který po použití vrátí do košíčku s nápisem „použité“.
 • Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás může klient zakoupit pouze v balené podobě.
 • Venkovní obuv si klient nechá na chodbě před cvičebními sály.
 • Při přecházení z šatny do sálu či kliniky je klient obutý nikoli bos a má zakryté dýchací cesty.

Osobní trénink

 • Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny v jednotlivých místnostech centra i nesamostatně.
 • Během osobního tréninku nemusí mít trenér ani klient zakryté dýchací cesty.
 • V případě, že je klient již převlečen, jde rovnou do příslušného patra bez návštěvy recepce. (Osobní trenér je povinen sdělit klientovi dané patro a místnost.)
 • Fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se doporučuje jen v nejnutnějším případě.
 • Po každém použití strojů/cvičebního nářadí a pomůcek jedním klientem trenér použije dezinfekci. Dezinfekční prostředky jsou umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.

Skupinové lekce a uzavřené kurzy

 • Všichni klienti jsou povinni mít roušku či jinak zakryté dýchací cesty ve společných prostorech centra.
 • Před i po každé lekci jsou klienti povinni si dezinfikovat ruce. Pokud jde o lekci zdravé chodidlo dezinfikují si i nohy.
 • Během skupinové lekce nemusí mít instruktor ani klient zakryté dýchací cesty.
 • Fyzický kontakt mezi instruktorem a cvičícími se doporučuje jen v nejnutnějším případě.
 • Klientovi doporučujeme nosit vlastní ručník a podložku, popř. další pomůcky na cvičení. (Ručník si lze na recepci za poplatek zapůjčit.)
 • Před skupinovou lekcí zdravé chodidlo si klienti kromě rukou dezinfikují i nohy (chodidla).
 • Po každém použití pomůcky použije klient dezinfekční prostředky.
 • Všechny skupinové lekce i uzavřené kurzy mají omezenou kapacitu 9 klientů + 1 instruktor. Uzavřené kurzy jsou rozděleny na 2 skupiny a konají se dle platného rozvrhu. Časový harmonogram skupinových lekcí je upraven tak, aby se během střídání klientů stihl provést přiměřený úklid, vyvětrání a dezinfekce sálu.
 • Během jednotlivých lekcí klienti dodržují dostatečné rozestupy.
 • Platba za skupinovou lekci Multisport kartou je možná, ale v případě plné lekce má přednost hotovostní platba nebo platná permanentka.

 

Věříme, že hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme Vám plně k dispozici.

Daniel Müller, ředitel centra

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdfCertifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra