• Vystudovala 1979-1985 Fakultu Všeobecného Lékařství UK Praha, atestovala z internímedicíny poté absolvovala nástavbovou  atestaci v oboru rehabilitace a fyzikální medicína
  • Dlouholetá rehabilitační lékařka.
  • Ke své praxi si v posledních mnoha letech přibrala i vedení skupinových lekcí zaměřených hlavně na správné držení těla a odstraňování nejrůznějších bolestí pohybového aparátu.

Od roku 1987 se průběžně vzdělává u nejrůznějších vzdělávacích institucí. A to jak rehabilitačních a fyzioterapeutických, tak z fitness průmyslu.
Sylva říká, že svoje vzdělávání (přes 25 let) nebude rozepisovat po jednotlivých rocích, že takto to stačí. Prý méně je někdy více...:-)Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra