způsob objednání

  • po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu objednávku a zašle výzvu k platbě, jejíž číslo zákazník použije při platbě jako variabilní symbol - nepoužitím variabilního symbolu při platbě nemůže prodávající zaručit včasné dohledání platby
  • splatnost faktury je 14 dní
  • rezervace místa na službu daného odborného semináře, inspirace, kongresu či rekvalifikace (dále jen program) se stává závaznou až v momentě připsání úhrady zálohové faktury na účet společnosti (nikoli jen zasláním přihlášky), nejpozději však 2 dny před konáním kurzu
  • v případě plné obsazenosti nebo z důvodu nemoci přednášejícího se platba na základě písemné žádosti kupujícího převádí bezplatně na jinou jím vybranou akci nebo se na základě písemné žádosti vracejí peníze převodem na účet vše dle storno poplatku
  • při změně podmínek organizátorem (místo, datum), popř. zrušení akce se platby vracejí na základě písemné žádosti převodem na účet nejpozději do 30 dnů
  • prodejce se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována

uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas

  • s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na programu
  • s uveřejněním v seznamu absolventů daného programu a s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu organizátorem během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora
  • souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam
  • s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), zákazník může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu akademie@iqpohyb.cz, nebo se vymazat sám ze systému automatického zasílání novinek


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra