2007-12-16 PRAHA - Pilates Inspiration Day - SI mobilizace

16. 12. 2007

pilates vzdělávací systém - 4 speciální ukázkové cvičební lekce Pilates Institute® mapující možnosti vedení lekcí i s pomůckami dle jednotlivých náročností a dovedností klientely doplněné stručným teoretickým rozborem

Program Pilates inspiration day

  • PILATES - SI MOBILIZACE - systém jednouchých cviků Pilates vedoucí k uvolnění SI skloubení - sakroiliakální oblast páteře
  • PILATES - ROLLER - varianta cvičení Pilates sestavy na balančním pěnovém válci - PILATES FOAM ROLLER - novinka ve FACE CZECH
  • PILATES - FLOW INTERMEDIATE - varianta Pilates systému pro mírně pokročilé
  • PILATES BOSU® - varianta cvičení Pilates sestavy na nejmodernější fitness balanční pomůcce BOSU® BALANCE TRAINER
  • novinky ze studií programu PILATES INSTITUTE® z Velké Británie a z evropských kongresů

Komu určeno

Lektor

Místo konání

Bližší informace

Další pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program Pilates licence pro budoucí instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář Pilates určený pro odbornou veřejnost zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro skupinové otevřené lekce a uzavřené kurzy Pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce Pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka