2009-05-10 PRAHA - Pilates Inspiration Day

10. 05. 2009

pilates vzdělávací systém - 3 lekce cvičení pilates spolu s lekcí SPINALIS (novinka roku 2009), doplněné metodickým rozborem dle jednotlivých lekcí určeno pro stávající i budoucí lektory pilates metody

Program pilates inspiration day

  • TRANSMITION PILATES - sestava pilates cvičení přechodových pozic jako lekce pro začátečníky
  • FLOW PILATES INSTITUTE® - pilates lekce s důrazem na plynulost jako základní princip pilates techniky u vedení lekcí - lekce pro pokročilejší začátečníky
  • SPINALIS - cvičení rehabilitačního charakteru vycházející z nejrůznějších technik cvičení se základním stavebním kamenem pilates a jóga
  • PILATES FOR GOOD SHAPE - pilates a dokonalé tělo - lekce pro přechod od začátečníků k pokročilým
  • novinky ze studií programu PILATES INSTITUTE® z Velké Británie a z evropských kongresů

Komu určeno

Lektor

Místo konání

Bližší informace

Další pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program pilates licence pro budoucí lektory pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory pilates a osobní trenéry pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro lekce pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka