2010-07-24 PRAHA - Pilates Matwork I. - opakování

04. 06. 2010

pilates vzdělávací systém - Pilates Matwork I. - přípravný kurz na zkoušku - slouží absolventům komplexní certifikace Pilates Institute® Matwork I. k upevnění všech získaných znalostí a dovedností před zkouškou

Náplň

  • krátký test vědomostí
  • class management
  • rozbor seminární práce spolu s dotazy a odpověďmi

Termín

  • 24. července 2010

Cena

  • 1000,- Kč

pilates_institute_daniel_muller_swan_dive_basic

Lektor

Místo konání

Bližší informace a přihlášky

Další pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program pilates licence pro budoucí lektory pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory pilates a osobní trenéry pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro lekce pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka