2010-07-25 PRAHA - Pilates Inspiration Day - HOLIDAY TIME

06. 06. 2010

Pilates vzdělávací systém - 4 speciální ukázkové cvičební lekce Pilates Institute® mapující možnosti vedení lekcí dle jednotlivých náročností a dovedností klientely doplněné stručným teoretickým rozborem k danému typu lekce Pilates

Program pilates inspiration day

  • PILATES ELEMENTARY – varianta Pilates cvičení pro všechny bez rozdílů věku
  • PILATES FLOW FOR HOLIDAY – plynulá kombinace prvků Pilates v nenáročnou choreografii na zemi i ve stoje
  • PILATES ABBA – systém vybraných cviků z Pilates na posílení především břišních svalů a zad
  • PILATES RELAX - systém  Pilates cvičení vedoucí k uvolnění problémových partií páteře v kombinaci s posílením paravartebrálních svalů
  • poznatky a novinky z individuální práce s Cathy Corey pro skupinové cvičení Pilates

Reference účastníků

Komu určeno

Lektor

Místo konání

Cena

  • 1590,- Kč

Bližší informace a přihlášky

Nejbližší Pilates Inspiration Day

Další Pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program Pilates licence pro budoucí instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář Pilates určený pro odbornou veřejnost zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro skupinové otevřené lekce a uzavřené kurzy Pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce Pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka