2010-08-29 PRAHA - Pilates Inspiration Day - SEARCH TIME

29. 08. 2010

pilates vzdělávací systém - 4 speciální ukázkové cvičební lekce Pilates Institute® mapující možnosti vedení lekcí dle jednotlivých náročností a dovedností klientely doplněné stručným teoretickým rozborem k danému typu lekce Pilates

Program pilates inspiration day

  • PILATES BREATH - lekce Pilates zaměřená především na dechovou složku spolu s Pilates cviky, které ji rozvíjejí
  • PILATES SPINE - ukázkoválekce zaměřená na rozvoj pohyblivosti a síly svalů podél celé páteře pro výuku v otevřených lekcích a uzavřaných kurzech Pilates 
  • PILATES MOBILIZATION - mobilizace problémových partií pro lekci Pilates
  • PILATES POWER - hodina Pilates určená pro rozvoj síly celého těla dle pravidel stability sandwich

Reference účastníků

Komu určeno

Lektor

Místo konání

Cena

  • 1590,- Kč

Bližší informace a přihlášky

Další pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program Pilates licence pro budoucí instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář Pilates určený pro odbornou veřejnost zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro skupinové otevřené lekce a uzavřené kurzy Pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce Pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka