2010-červen-26-27 PRAHA - Pilates Matwork I. - modul 3

05. 06. 2010

pilates vzdělávací systém - Pilates Matwork I. - modul 3 - poslední část certifikace instruktora Pilates dle metodiky mezinárodní školy Pilates Institute® - určeno především instruktorům, kteří chtějí začít metodu Pilates vyučovat

Náplň modulu

Předpoklad pro absolvování modulu

  • nutnost absolvovat modul 2 v termínu 21.- 23. května 2010 či v jiném předcházejícím termínu

Termín modulu

  • 26. - 27. června 2010

Lektor modulu

Místo konání modulu

Cena modulu

  • 4500,- Kč

Cena modulu zahrnuje:

Zvýhodněná cena certifikace - modul 1 až 3

  • podrobné informace o celé certifikace Pilates instruktor - Pilates certifikaci Matwork I.
  • cena celkové certifikace Pilates certifikaci Matwork I. je zvýhodněná částkou 12.000 Kč
  • termíny celé certifikace Pilates instruktor: 09. - 11. duben 2009, 21. - 23. květen 2010, 26. - 27. červen 2010

Bližší informace a přihlášky

Další pilates kurzy - aktuální termíny

  • pilates certifikace, pilates licence - ucelený vzdělávací program Pilates licence pro budoucí instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates speciál - specializovaný odborný seminář Pilates určený pro odbornou veřejnost zaměřený na konkrétní témata v celkovém konceptu správného držení těla určený pro instruktory Pilates a osobní trenéry Pilates
  • pilates inspiration day - inspirace pro skupinové otevřené lekce a uzavřené kurzy Pilates určené pro odbornou veřejnost s různými pomůckami a zaměřením na vybrané skupiny s vadným držením těla a bolestivosti zad atd.
  • pilates na kongresech - ukázkové kongresové lekce Pilates pro odbornou i laickou veřejnost

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka