IQ pohyb bude celý říjen v růžové - a vy?

13. 07. 2015

V součinnosti s neziskovou organizací Mamma HELP aktuálně připravuje skupina IQ pohyb kampaň zaměřenou na prevenci a boj proti rakovině prsu - RŮŽOVÁ VE FITNESS. Cílem projektu je oslovit co možná nejvíce lidí (především žen, které chodí cvičit do IQ pohybového centra a do dalších pohybových či fitness studií) a upozornit na vážnost nemoci, odstraňování následků po fyzické i psychické stránce a také zdůraznit prevenci. Mezinárodní den rakoviny prsu je 15.října – stěžejní část našeho projektu je plánována na celý říjen 2015.

Kampaň se zařadí do unikátní programu skupiny IQ pohyb POMÁHÁM POHYBEM, ve kterém chceme pomoci těm, kteří to potřebují. A to nejen finančně, ale především tím, co umíme – inteligentním pohybem. Programem chceme rovněž ukázat široké veřejnosti, že svět fitness nejsou jen činky a jógové pozice, ale především skupina nadšených a pozitivních lidí, kteří k dosažení cílů používají IQ. 

Úvodní setkání se uskuteční již 18.9.2015. 

V rámci tohoto dne vystoupí edukátorky neziskové organizace Mamma HELP s tématy, které vás určitě osloví – vyšetření prsu na modelu, lymfedém; a dále fyzioterapeuti a lektoři praktické části s tématy inkontinence, stabilizace ramene po operaci atd.

Pod dohledem Daniela Müllera si projdete témata spojená s postrehabilitační péči žen po rakovině prsu v dostatečné míře, abyste je mohly dále reprodukovat ve vašich centrech, městech a dalších zařízení tak, abychom společně obsáhli celou naši zemi a možná i zahraniční :) Cena tohoto speciálního dne bude zahrnovat nejen účast, ale především propagační materiály, tištěný certifikát, tričko a občerstvení - prostě vše, aby tak významný den byl jedinečný v tom, co chceme dělat – POMÁHAT.

Na úvodní seminář Vás tímto srdečně zveme. Program a zároveň přihlášku na tento den již nyní naleznete na https://www.iqpohyb.cz/kurz/ruzova-ve-fitness-uvodni-setkani/

 

Zároveň si dovolujeme vyzvat Vás ke spolupráci.

Celý projekt bude centrálně koordinován skupinou IQ pohyb, ale potřebujeme zástupce po celé republice, kteří jsou ochotni nám pomoci s propagací a koordinací dalších aktivit.  - BEZ VÁS TO PROSTĚ NEPŮJDE

V kooperaci s vámi jsme schopni zajistit edukátorky Mamma HELPu pro veřejnost (s teoretickou i praktickou ukázkou jak vyšetřovat prsa s ukázkou na modelu) i k vám do měst a pohybových či sportovních center – přímo u vás tak pomůžeme zajistit přísun informací a propojit je s vhodnými lekcemi cvičení.

Dále připravujeme k prodeji speciální trička "rakovina nad námi nezvítězí". Věříme, že nám pomůžete i s prodejem těchto trik, protože za každé prodané tričko poputuje na účet neziskové organizace MammaHELP finanční příspěvek. Cena trika je stanovena na 120 Kč, z čehož 10 Kč je příspěvek organizaci Mamma HELP, 10 Kč „motivační provize*“ pro obchodníka*, zbytek nezbytné náklady na jeho výrobu, přepravu atd.

IQ pohyb se zavazuje, pokud zbyde nějaká koruna navíc, odevzdáme ji na podporu organizace Mamma HELP. 

* Organizační i lektorský tým skupiny IQ pohyb i organizace Mamma HELP se vzdává svých honorářů i motivačních provizí ve prospěch projektu.

 

Budeme velice rádi, zapojíte-li se do tohoto projektu s námi - NAPIŠTE SI O REGISTRAČNÍ PŘIHLÁŠKU KE SPOLUPRÁCI na email "pomaham@iqpohyb.cz".

Ke spolupráci se, prosím, přihlaste nejlépe ihned, ať víme, jak velký bude "růžový tým" a můžeme vás ihned zapojit do organizačních aktivit :)

Brzy očekávejte další informace, jak v projektu společně pokračujeme.

Děkujeme za přečtení a šíření této informace dále.

 

Mgr. Daniel Müller, jednatel společnosti
Bc. Alena Kubátová, koordinátor projektu


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra