Zpráva o činnosti IQ pohyb Akademie za rok 2014

22. 01. 2015

Skupina IQ pohyb, která se zabývá zdravým pohybem, provozující mimo jiné i IQ pohyb Akademii, zažila, díky své poctivé práci a stále se navracejícím klientům, velmi úspěšný rok 2014.

Mezi „zákazníky“ IQ pohyb Akademie patří osobní trenéři fitness a pilates, instruktoři skupinových lekcí pomalého i dynamického typu, sportovní trenéři, fyzioterapeuté, lékaři ale i další učitelé pohybu. Akademie pořádá rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokonce s nadstandardní dotací hodin, dále odborné semináře, na kterých mohou výše zmínění frekventanti získat další vědomosti a rozvíjet tak své portfolio znalostí, a dále také pořádá inspirační dny a kongresy, kde mohou frekventanti načerpat praktickou inspiraci do svého vlastního cvičení i do cvičení se svými klienty.

Díky dlouhodobé pedagogické praxi, stále se vzdělávajícím školitelům a skvělému vedení Akademie, se vše odehrává v uvolněné atmosféře, při které ovšem může frekventant vždy cítit vysokou dávku profesionality a načerpat velmi zajímavé, odborné a moderní znalosti, ale zároveň nechybí většinou ani spousta legrace. To vše je předáváno týmem hlavních představitelů této organizace – Mgr. Danielem Müllerem a Mgr. Zbyňkem Petrem.

Během roku 2014, který byl pro  IQ pohyb Akademii velmi úspěšný, proběhla následující školení:

  • 4 kongresy pro trenéry, instruktory, pohybové specialista a fyzioterapeuty v ČR a SR
  • 8 rekvalifikačních kurzů zaměřených na fitness, pilates, jógu, zdravotní TV
  • 140 odborných seminářů zaměřených na práci s tělem i s pomůckami, s různou úrovní odbornosti
  • 1238 účastníků v šesti různých městech - Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Zlín a Trnava

IQ pohyb Akademie děkuje všem svým příznivcům za spolupráci a těší se v roce 2015, kdy nabízí mimo standardní nabídku svých služeb i řadu novinek, opět na shledanou…


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra