pomáháme pohybem

V roce 2012 jsme spustili unikátní program POMÁHÁME POHYBEM, ve kterém se zapojujeme do pomoci těm, kteří to potřebují. A to nejen finanční formou, ale hlavně inteligentním pohybem. Programem chceme zároveň ukázat široké veřejnosti, že svět fitness nejsou jen činky nebo jógové pozice, ale především je to skupina nadšených a pozitivních lidí, kteří k dosažení cílů používají svůj cit a IQ.

Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú. 

Náš kurz Držení těla, pořádaný 28. 10. - 30. 10. 2022, jsme využili k tomu, že jsme částí výdělku podpořili plzeňský Domov částkou 7300,-. Tímto děkujeme všem frekventantům za účast, která měla ještě vyšší cíle, než jen výuku zdravého pohybu. Lékaři bez hranic na propagaci jejich aktivit. A to tak, že jsme si zapůjčili jednu z jejich obrazových sbírek a tu vystavili v našem sídle - v Centru funkčního pohybu. Jde o sbírku fotek, které zobrazují jejich práci. A to od založení organizace, až po rok 2012. Z těchto fotek se dozvíte o velkých přírodních katastrofách, po kterých Lékaři pomáhali, o válkách, kde Lékaři působili jako nestranná pomoc, i o pomoci v rámci charitativních akcí nejen v Africe.

Domov seniorů Novovysočanská

Pomáháme tam, kde je potřeba. A i v tomto těžkém období, kdy jsou omezené návštěvy seniorů v domovech, jsme alespoň přes našeho dlouholetého klienta Ladislava Csibu, poslali 9.9. 2020 3 krabice do Domova seniorů na Praze 9. Obsahovali samozřejmě hravé křížovky, omalovánky, pastelky i něco dobrého na zub. Sbírku nám pomohli dát dohromady rekvalifikanti z jara a léta 2020. Tímto bychom jim rádi poděkovali; i nevědomost občas pomůže k dobrému skutku. V rámci průběžného zkoušení totiž naši studenti ne vždy najdou tu správnou odpověď, a tak jsou patřičně "potrestáni". Za nasbírané "černé puntíky" nakoupí právě zmíněné předměty.

SeneCura

Společnosti SeneCura jsme pomohli formou sbírek předmětů. Do domovů pro seniory jsme 4.9.2019 poslali 3 krabice plné omalovánek, rébusů, křížovek, stolních her i zdravého mlsání. Na sbírce se podíleli hlavně frekventanti naší Akademie.

Dům tří přání

 Dům tří přání je krátkodobé pobytové zařízení pro děti, které se ocitly v krizi nebo náročné životní situaci a nemohou proto setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Poskytuje dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání této situace. Společně s dítětem hledá vhodné řešení. Zároveň nabízíme odbornou pomoc rodinám těchto dětí.

Pro dům tří přání pořádáme pravidelně sbírky nejrůznějších potřeb, které jsou aktuálně nejvíce zapotřebí. V posledních měsících to byly např. školní pomůcky, stolní hry a hlavolamy, čokolády a sladkosti nebo třeba "kouzelnické předměty" pro potřeby dětského tábora (10.8.2019). Do sbírky se vždy může zapojit každý, kdo navštíví naše centrum, ať už jako klient pohybového centra nebo frekventant naší Akademie.

Růžová ve fitness

V roce 2015 skupina IQ pohyb ve spolupráci s neziskovou organizací Mamma HELP vytvořili kampaň s názvem Růžová ve fitness. Cílem jedinečného projektu v České republice bylo seznámit nejen ženy, ale i muže ve fitness s prevencí rakoviny prsu, protože prevence je základ v boji proti této zákeřné nemoci. Během roku 2015 a 2016 jsme uspořádali v rámci spolupráce s našimi absolventy celkem 50 přednášek na témata týkající se prevence, léčby a postrehabilitačního procesu.

V rámci této akce jsme chtěli pomoci nejen tím, že jsme předávali informace prostřednictvím našich dobrovolníků a odborníků veřejnosti, ale chtěli jsme také přispět finančním darem. Nechali jsme vyrobit trička "pomáhám" s motivem projektu, která následně po celé republice prodávali naši dobrovolníci. Z každého trička pak putovalo 30,- Kč organizaci Mamma HELP. Dohromady celý náš tým prodal 2222 triček a tak se nám podařilo vybrat úctyhodných 66 660,- Kč. Hlavní iniciátor projektu Daniel Müller se také vzdal svého honoráře ze dne 15.10.2015 a přidal tím tak na účet Mamma HELP dalších 3 340,- Kč, čímž se finální částka zaokrouhlila na konečných 70 000,- Kč. Tento finanční obnos pak oficiálně organizaci Mamma HELP předal na akci Nepostradatelní 2, ve formě peněžního šeku.  

Chtěli bychom proto touto formou poděkovat všem, kteří se aktivně účastnili a přispěli tak svým dílem tomuto jedinečnému projektu. Velké DÍKY patří dobrovolníkům z řad našich absolventů, kteří trička prodávali, dále organizačnímu týmu a také týmu přednášejících.

Mamma HELP

Už 20 let se snažíme nezištně pomáhat. Proč? Protože samy moc dobře víme, jaké to je, když se vám život obrátí vzhůru nohama. Když se o něj začnete bát. Když se ptáte, proč právě já? Když nevíte, co vás čeká. Když máte strach, že to nezvládnete. Dvacet let našeho poctivého snažení lze shrnout do jednoduché statistiky, z níž snad můžeme mít dobrý pocit. Ale příběhy žen, které od nás odcházejí s nadějí a znovuobjevenou vírou v sebe sama, vypoví mnohem víc.

La Manche tam a zpět

Lamanšský průliv se vydává zdolat několik tisíc plavců ročně. Rostislav Vítek byl v červenci 2018 jedním z nich a my jsme se rozhodli mu v této výzvě pomoci. I když boj s přírodou nevyhrál, jsme rádi, že jsme mohli tomuto odvážnému sportovci pomoci. Pro více podrobnějších informací se můžete podívat na reportáž České televize.

Asistenční pes

Asistenční pes je vycvičený na pomoc nebo asistenci osobě s určitým omezením pohybu či zdravotím postižením. Jejich výcvik probíhá ve specializovaných organizacích za pomoci profesionálních cvičitelů. Jako první se začali cvičit psi pro zrakově postižené; výcvik psů pro vozíčkáře začal v 70. letech v USA a odtud se postupně šířily informace do celého světa. V České republice je několik neziskových organizací, které se věnují výchově a výcviku asistenčních psů. Asistenční pes v ČR není uznán jako kompenzační pomůcka pro postižené a není tedy hrazen státem. Výchova a výcvik takového pejska vyjde na deseti- až statisíce korun...

Skupina IQ pohyb se proto rozhodla pomoci s tímto těžkým úkolem a finančně pomoci neziskovým organizacím (např. nadaci Mathilda), které se věnují výchově a výcviku asistenčních psů. Každá korunka, kteroupři placení lekcí, seminářů, kurzů či občerstvení necháváte tzv. navíc v Centru i Akademii, putuje jako příspěvek na asistenčního psa. 

Předávání šeku v hodnotě 30.000,- proběhlo 20.10.2018 a rozhodně nebylo poslední.

Každý pes je cvičen individuálně pro konkrétního klienta. Všichni psi musejí ovládat povely základní poslušnosti (sedni, lehni, vstaň, zůstaň, přivolání, aport). K těmto povelům se přidávají specifické úkony dle potřeb postiženého. Celkový počet povelů, které pes ovládá, je kolem 50, např.: otevřít a zavřít dveře, rozsvítit a zhasnout světlo, vyndat prádlo z pračky, svléknout rukavice, čepici, ponožky, přinést telefon, podat spadnutý předmět, přivolat pomoc, přisunout vozík k posteli...

Dílna Eliáš

Posláním spolku Dílna Eliáš je pomáhat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením rozvíjet pracovní a sociální dovednosti v duchu našeho hesla "Každý něco dokáže". Spoluprací jsme přispěli k naplnění života těch, kteří naši pomoc opravdu ocení. Naše Centrum darovalo nespočet triček, ručníků a kancelářských potřeb. Kromě toho jsme odkoupili ručně vyrobené květináče v hodnotě 10.000Kč, které můžete vidět v prostorách Centra a 3 zásilky tyrkysových a červených vaků na záda.

Sbírka víček

Sběr víček od PET lahví dokáže pomoci nemocným. Stačí jen vybrat sbírku, na kterou "svá" víčka odešlete. Platí zde jednoduchá úměra: čím větší množství, tím více peněz. Výkupní cena záleží na druhu plastu, ze kterého je dané víčko vyrobeno, a také na barvě.

Návštěvníci našeho Centra a frekventanti vzdělávací Akademie skupiny IQ pohyb u nás zanechají velké množství plastových lahví. Proto jsme se rozhodli nejen ke třídění odpadu, ale i k oddělení plastových uzávěrů z PET lahví a jejich třídění. Začali jsme komunikovat s koordinátorem sbírek pro Prahu a dále pak s rodinou Kačabových, jejichž dcera Kristýnka trpí dětskou mozkovou obrnou. Víčka předaná za skupinu IQ pohyb pomáhají uhradit léčebný pobyt v lázních Klimkovice, kde Kristýnka podstupuje rehabilitační cvičení ve speciálním oblečku.

Tým skupiny IQ pohyb věří, že tato léčba pomůže Kristýnce "postavit se na nohy".

Lékaři bez hranic

V rámci Centra funkčního pohybu si dýšek od spokojených klientů nikdo neužije. Všichni zaměstnanci se totiž v roce 2012 vzdali těchto financí navíc a rozhodli se, že je věnují na charitativní účely. Tím pádem nejen oni, ale i klienti Centra se takové příjemné "akce" zúčastňují.

Za IQ POHYB ACADEMY jsme se rozhodli řešit to, že se vlastně v "našem světě" máme dobře, trochu jinak. V rámci naší práce nám "pod rukama" projde mnoho lidí a tak jsme se rozhodli udělat takovou malou reklamu... Domluvili jsme se s mezinárodní neziskovou organizací Lékaři bez hranic na propagaci jejich aktivit. A to tak, že jsme si zapůjčili jednu z jejich obrazových sbírek a tu vystavili v našem sídle - v Centru funkčního pohybu. Jde o sbírku fotek, které zobrazují jejich práci. A to od založení organizace, až po rok 2012. Z těchto fotek se dozvíte o velkých přírodních katastrofách, po kterých Lékaři pomáhali, o válkách, kde Lékaři působili jako nestranná pomoc, i o pomoci v rámci charitativních akcíCertifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra