tým

Náš tým je složen z odborníků, kteří se v oblasti fitness, kondičního a zdravotního cvičení a tzv. cvičení Body & Mind pohybují již řadu let. Většina z nás má v těchto oborech za sebou dokonce mezinárodní zkušenosti a všichni roky praxe, a to jak při vedení skupinových i osobních tréninků běžné klientely nebo sportovců, tak při vedení nejrůznějších školení pro odborníky i veřejnost, včetně odborných i populárních přednášek. K tomu také patří publikační činnost ve formě článků, videí a podcastů na odborná témata i pro širokou veřejnost. Stejně jako pro nové frekventanty, tak i pro ty stávající absolventy či absolventy jiných vzdělávacích škol v oblasti fitness, se kurzy v podobě rekvalifikací, certifikací a odborných seminářů všech našich školitelů stávají neodmyslitelnou součástí další trenérské či instruktorské práce.

Hlavními školiteli působícími v IQ pohyb Akademii jsou metodici a garanti výuky Mgr. Daniel Müller a Mgr. Zbyněk Petr, kteří se v tomto oboru profesionálně jako trenéři pohybují již od roku 1998. Svojí trenérskou a instruktorskou praxi doplňují vedením celé škály různých školení na území ČR a SR v rámci rekvalifikací a odborných seminářů, a to již od roku 1999. Vedou také interní školení pro celé kluby, mezinárodní fitness řetězce a vzdělávací instituty. Mimo to mají i manažerské zkušenosti z mezinárodních fitness řetězců, které jim pomáhají ve vedení týmu jako jedné rodiny. Možná i proto se většinou všichni účastníci kurzů naší IQ Pohyb Akademie cítí tak dobře, domácky.

Jejich neustálé vzdělávání se v oboru fitness, zdravotního cvičení a fyzioterapie je nedílnou součástí jejich práce, kterou úročí nejen při výuce budoucích trenérů a instruktorů, ale také v samotné praxi s klienty a osvětě pro širokou veřejnost. Svými znalostmi a dovednostmi tak garantují kvalitu a profesionalitu všech lektorů IQ pohyb Akademie i všech kurzů, které vycházejí z moderních poznatků v oblasti fitness, zdravotního cvičení a fyzioterapie.

Ve formě svých článků, videí, podcastů či přednášek už roky oslovují profesionály z pohybového oboru i širokou veřejnost.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra