Ing. Martina Fallerová

Ing. Martina Fallerová je pohybová preciznost sama! Vše začalo v jejím útlém věku, kdy se věnovala rytmice a tanci a mimo to, že byla členkou profesionální skupiny moderního tance, byla dokonce úspěšnou soutěžící na několika závodech sportovního aerobiku. Díky všem těmto aktivitám je dnes její pohyb precizní.

Martinu vždy bavil jakýkoliv pohyb – ať už byl uvnitř v sále, nebo venku v přírodě. Vždy ovšem chtěla pohybu správně porozumět, aby ho mohla efektivně provozovat a tak se sama začala vzdělávat a předávala své znalosti dál laické veřejnosti. Začala totiž komerčně provozovat nejrůznější formy skupinových lekcí - od aerobiku až po strečink. K tomu učila odborné předměty na střední technické škole. Následně ji pohltilo studium pilates a dalších zdravotně zaměřených oborů. A když zjistila, jak takové poznatky mohou pomoci lidem na jejím cviče- ní, pustila se do studia i cvičitelské praxe s takovou vervou, že si nakonec otevřela i své vlastní, plně vybavené pilates studio. Na jejích školeních je evidentní perfektní znalost problematiky a preciznost veškerého pohybu, který vyžaduje i po svých žácích.

kontakt

certifikace


Certifikovaný pohybový specialista
CK Lenka
Aerobic
SK Pohoda
Certifikované pohybové centrum