Ing. Martina Fallerová

Ing. Martina Fallerová je pohybová preciznost sama! Vše začalo v jejím útlém věku, kdy se věnovala rytmice a tanci a mimo to, že byla členkou profesionální skupiny moderního tance, byla dokonce úspěšnou soutěžící na několika závodech sportovního aerobiku. Díky všem těmto aktivitám je dnes její pohyb precizní.

Martinu vždy bavil jakýkoliv pohyb – ať už byl uvnitř v sále, nebo venku v přírodě. Vždy ovšem chtěla pohybu správně porozumět, aby ho mohla efektivně provozovat a tak se sama začala vzdělávat a předávala své znalosti dál laické veřejnosti. Začala totiž komerčně provozovat nejrůznější formy skupinových lekcí - od aerobiku až po strečink. K tomu učila odborné předměty na střední technické škole. Následně ji pohltilo studium pilates a dalších zdravotně zaměřených oborů. A když zjistila, jak takové poznatky mohou pomoci lidem na jejím cviče- ní, pustila se do studia i cvičitelské praxe s takovou vervou, že si nakonec otevřela i své vlastní, plně vybavené pilates studio. Na jejích školeních je evidentní perfektní znalost problematiky a preciznost veškerého pohybu, který vyžaduje i po svých žácích.

kontakt

certifikace

školení, která vedu

matwork 1 - vedení lekce 21. 09. 2018 - 23. 09. 2018
závěs pilates 10. 11. 2018
židle & kancelář 11. 11. 2018
židle & kancelář 17. 11. 2018
odporový kruh - magic circle 18. 11. 2018
matwork 1 - zásobník cviků 30. 11. 2018 - 02. 12. 2018
závěs pilates 08. 12. 2018
pěnový válec - foam roller 09. 12. 2018

SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka