výživa - Nutris®

V oblasti výživy dlouhodobě spolupracujeme s odborníky z řad společnosti Nutris®. logo Nutris_CMYK 

Nutris®

První a v ČR největší pořadatel kurzů a seminářů pro akreditované výživové poradce provozující profesi výživový poradce.

Společnost Nutris® začala v ČR jako první pořádat rekvalifikační kurzy pro výživové poradce a poradenské semináře o výživě a sportovní výživě. Zakladatelem a odborným garantem Nutris® je přední český odborník na výživu a doplňky stravy Ing. Ivan Mach, CSc., autor mnoha odborných článků, publikací a prezident Aliance výživových poradců ČR, který současně vyučuje výživu na dvou Vysokých školách.

Vzdělávací kurz Poradce pro výživu, pořádaný společností Nutris®, je kurz s patentovaným obsahem (ochranná známka registrována Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 279542/428843). Kurz Poradce pro výživu byl registrován v roce 2004 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako první rekvalifikační kurz tohoto druhu v ČR. V současné době je kurz akreditovaný Aliancí výživových poradců ČR.Registrační č.j. VS/1-1/65 450/ 06 - R. MV ČR.

V rámci této spolupráce jsme pro studenty vytvořili akční nabídku. 10% sleva pro každého studenta, který se přihlásí na velký kurz výživy Nutris® nebo rekvalifikaci v IQ pohyb Akademii.                                   
Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka