rekvalifikace Slovensko

Díky dlouhodobé spolupráci s akreditovaným školícím centrem Sport Club Pohoda v Trnavě mohou naše kurzy navštěvovat pohodlně i slovenští frekventanti. Mimo jednodenních seminářů ovšem nabízíme i celé certifikace, po kterých může absolvent zažádat o živnostenský list a oficielně pracovat jako osobní trenér či instruktor skupinových lekcí. Jedná se o první stupeň vzdělání, který následně můžete rozšířit o navazující vzdělávání.

Pro více legislativních a organizačních informací můžete kontaktovat přímo Sport Centrum Pohoda.


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka