Česká komora fitness

15. 06. 2013

Českou komoru fitness chápeme jako vhodný nástroj pro náš obor, který nám přijde opravdu smysluplný a pro lidi v této moderní době nezbytný. Doufáme, že díky České komoře fitness by se mohlo podařit nezbytnost správné fyzické aktivity zviditelnit a zároveň tyto fitness služby zkvalitnit.

A to ve smyslu vypíchnutí opravdových profesionálů a odsunutí těch, kteří našemu oboru dobrou vizitku nedělají. Doufáme, že v tomto nás podpoří jak Česká komora fitness, tak ostatní členové, kteří se s takovým názorem ztotožňují,“ shodují se  zakladatelé vzdělávacího subjektu v oblasti fitness průmyslu Daniel Müller a Zbyňek Petr.

IQ POHYB ACADEMY členem ČKF

IQ POHYB ACADEMY se stala členem České komory fitness začátkem roku 2013 a hned začaly své absolventy hlásit do Českého registru fitness profesionálů a rovněž absolventy rekvalifikací hlásí do prémiového členství v nově vypsaných kurzech od března tohoto roku.

Propagonisté zdravotně-funkčního tréninku Mgr. Daniel Müller a Mgr. Zbyněk Petr, se na poli fitness pohybují již řadu let, a to jako osobní trenéři, instruktoři skupinových lekcí, manažeři několika fitness&wellness klubů a také jako školitelé rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů. Už dlouho podporují zdravotně vedené fitness tak, aby se v rámci jakéhokoliv cvičení účelně podporovalo i držení těla. 100% nasazení, profesionalita a co nejvyšší kvalita jejich práce se odráží jak na jejich klientech, tak na frekventantech jejich školení.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra