Zbyněk Petr, Daniel Müller - Odborný seminář

06. 09. 2012

Diplomy, workshopy, certifikace, rekvalifikace
…kdo se v tom má vyznat a co je vlastně víc?

To je otázka, která se v našem oboru fitness a wellness stále probírá a řeší. Je ale vlastně co řešit? Není to jen zbytečně nafouknutá bublina? A jak by to vlastně mělo v praxi fungovat?

  • Rekvalifikace

by mělo být vícedenní „školení“, přesně podle MŠMT, minimálně však v rozsahu 15 dní výuky po 10ti vyučovacích hodinách. Jeho náplň by měla být nejen z praktické oblasti (jednotlivé či široké specializace), ale také i teoretické, obsahující dle předpisu MŠMT základy anatomie, kineziologie, fyziologie, dietologie a první pomoci. Po úspěšném vykonání předepsané zkoušky z teoretické i praktické části dostává frekventant osvědčení o rekvalifikaci, na jehož základě může získat živnostenský list v oblasti poskytování tělovýchovných služeb v dané oblasti jeho specializace.

  • Certifikace

by mělo být vícedenní „školení“, zaměřené na určitou specializaci v oboru fitness a to jak teoretického, tak i praktického charakteru. Jedná se o rozšíření znalostí a dovedností z rekvalifikačního kurzu. Po úspěšném vykonání předepsané zkoušky teoretické i praktické části dostává frekventant certifikaci, na jejímž základě pracuje v dané oblasti se svými klienty.

  • Diplom

by mělo být jedno nebo vícedenní „školení“ zaměřené především na základní teoretické principy, v kombinaci s praxí, probrané látky v dané specializaci. Například pomůcek, části těla či speciální možnosti výuky. Po skončení školení má frekventant určitou dobu na vyzkoušení daných znalostí ze školení v praxi před závěrečnou zkouškou. Po úspěšném vykonání zkoušky dostává frekventant osvědčení o jeho úspěšném zakončení a může dané vědomosti (například cvičení s nějakou pomůckou) oficiálně propagovat v podobě výuky klientů.

  • Workshop

by mělo být jen „školení“, kde se více pracuje na zdokonalení praktických dovedností než jen na samostatné teorii, kterou již musí frekventant znát z již absolvovaného diplomu či certifikace v dané oblasti. Workshop je tedy více o rozšíření možnosti práce ve výuce, předávání specifických dovedností a dotazování se na problémy z praxe frekventantů. Zkouška není součástí takového semináře. Automaticky dostáváte osvědčení o absolvování.

Taková je sice teorie, ale praxe je úplně jiná. V každém jiném oboru je toto považováno za standardizaci, ale v oboru fitness a wellness to tak bohužel nefunguje. Proto jsou tyto názvy často zavádějící a špatně pochopitelné ze strany frekventantů i vyučujících.

V našich vzdělávacích akademiích - Smart Fitness Academy a Pilates clinic Academy jsme se rozhodli toto neřešit. Nedáváme takovou váhu nějakému hezkému papíru, který si pak frekventant zarámuje. Soustředíme se spíše na kvalitu všech našich vzdělávacích programů, ať již po stránce obsahové v rámci teorie i praxe, tak i po profesionální stránce. Proto u nás najdete veškerá jedno a dvoudenní školení pod stejným názvem - odborný seminář. Naše odborné semináře prvního stupně jsou s převahou teoretického základu, na který navazujeme v dalších stupních. Vše však naleznete v podrobném popisu jednotlivých odborných seminářů či certifikací. Nechceme vás totiž zahlcovat zbytečnými případnými obavami, kdy je školení diplom a kdy workshop. Co je pro vás vlastně hodnotnější? Co má větší váhu? Důležité přeci je, že máte po školení - odborném semináři nové informace, které můžete při své práci zúročit a používat, že?

Autoři článku: Mgr. Zbyněk Petr & Mgr. Daniel Müller

Copyright: Využití textových nebo filmových materiálů a fotografií, které jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, je možné pouze se souhlasem provozovatele webu www.iqpohyb.cz. Přejímání obsahu stránek je možné pouze se souhlasem a jasně viditelným uvedením zdroje na začátku každého přejatého materiálu. Pro schválení nás prosím kontaktujte.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra