seminář pánev - hlava - páteř - AS

axiální systém - držení těla úroveň 1

Pánev, hlava a trup fungují jako základna pro naši posturu a jsou nedílnou součástí středové opory a středu našeho těla, kde se odehrává většina odezev z periferie pohybového aparátu. Vše ale funguje i naopak - takže co se děje v opoře těla v axiálním systému, má odezvu na periferii. Z toho všeho vychází, že opora těla je jednou z nejdůležitějších částí pohybového aparátu. A abychom byli schopni pochopit souvislosti v rámci celého těla, je třeba pochopit funkci osového systému, a to jak opěrnou, tak pohybovou, abychom předcházeli potížím s pohybovým aparátem.

Seminář je součástí zvýhodněného balíčku AS, DK, HK.

Tento seminář je také součástí specializovaného rekvalifikačního kurzu. Na semináři se proto scházejí frekventanti vícedenního i jednodenního školení, což díky různým dovednostem frekventantů často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

Věděli jste, že...

... osový systém těla a jeho správná funkce v napřímení je nejdůležitější část jakéhokoliv pohybu

... autor programu: Daniel Müller

... školíme od roku 2012 a program stále zdokonalujeme


naučíte se

 • 3D anatomii opěrné soustavy středu těla - kosti a klouby
 • 3D anatomii pohybové soustavy středu těla - svaly
 • propojení funkcí opěrné a pohybové soustavy středu těla
 • jak chápat souvislosti mezi statickou a dynamickou funkcí celého axiálního systému
 • nejčastější problémy - nádechové postavení hrudníku, anteverze pánve, přetížení horní části břišních svalů
 • jak správně metodicky postupovat s jednotlivými částmi axiálního systému
 • správně navádět klienta do jednolitých pohybů
 • základní rozbor pohybu jednotlivých částí axiálního systému pohledem

doporučujeme znát

 • základy anatomie pohybového aparátu
 • v případě absence výše uvedených znalostí nemusí dojít k potřebnému pochopení učiva nebo cviků na tomto semináři

co s sebou

 • věci na cvičení
 • sportovní spodní prádlo
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník

video

 

reference

,,Hezké dopoledne, děkuji za profesionální organizaci.
Lektor byl svérázný, myslím, že poprvé nováčkům chvíli trvá, než si zvyknou na jeho způsob vyjadřování, na jeho vztah ke klientům, na jeho humor atd... ale poté jsem pochopila, že Daniel má tak rozsáhlé znalosti a takové zapálení pro správné provedení pohybu, že prostě nezbývá než přijmout, že je takový, jaký je :o) ... jako každý z nás
Seminář mi přinesl velmi logický, odborný a hluboký vhled do problematiky - byl to můj první krůček v IQ akademii a velmi se těším na další! Děkuji všem, kteří v akademii pracují, krásné dny a brzy na shledanou!" Ivona Pobežalová
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra