Historie Pilates - Joseph Hubertus Pilates

Systém cvičení

Celý tento systém Pilates vymyslel na začátku minulého století Joseph Hubertus Pilates. Cvičební systém byl sestaven s cílem obnovit zdravé a správné držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí. Prvotním impulzem vzniku uceleného konceptu byl trénink sportovců, především boxerů, později vojáků a policistů nikoli tanečníků, jak mu mnozí přisuzují.

Program pro tanečníky a později i baletní sólisty byl upraven dle individuálních možností jednotlivců již v Německu dle spolupráce s Rudolfem von Labanem. Poté také i v New Yorku po roce 1926, kdy otevřel první studio kontrologie a spolupracoval s Marthou Grahamovou.

Cviky posilují tělo od jeho středu (tzv. Power House, pozor však na pojetí jeho a nejnovějších výzkumů fyzioterapie o CORE), jehož stabilita je základem pro harmonický a nenásilný pohyb končetin.

Cílem jeho cvičení Pilates je využití mysli k lepšímu pochopení vlastního těla a rozvíjet jeho potencionál ve prospěch zdraví a celkové pohody jedince. Na rozdíl od mnoha jiných metod tělesného cvičení je pro Pilates přístup charakteristický důraz na přesnost pro provedení jednotlivých dílčích pohybů každého cviku.

Nováčci se při nácviku Pilates metody často diví, že tak nepatrné detaily mohou mít tak výrazně prospěšný účinek na jejich tělo. Přesnost pohybu, vznik pohybu a další prvky pohybu jsou proto natolik podstatné, že tvoří několik principů Pilates techniky. Jejich zvládnutí není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, neboť dokonalá souhra všech uvedených pravidel trvá několik měsíců až let. Proto vzdělání Pilates techniky na profesionální úrovni není možné za pár víkendů či za jeden den. Avšak platí Pilates motto, které Vám mohu za sebe i za mé klienty z praxe potvrdit:

˝Po 10ti lekcích se budete cítit lépe,
po 20ti lekcích budete lépe vypadat
a po 30ti lekcích budete mít nové tělo.˝

Pozor avšak na marketingové tahy všech, co jej používají. Samotný tvůrce programu kontrologie Joseph Hubertus Pilates - nyní metoda Pilates, nepočítal s možností skupinového cvičení, nýbrž jen jako trénink individuálního charakteru - trenér a klient (ang. one to one).

Joseph Hubertus Pilates

narozen poblíž Dussledorfu v Německu v malé vesničce MonchenGladbach v roce 1883. Jako dítě byl nemocný, trpěl na astmatem, křivici a revmatickou horečku a tak svůj celý život zasvětil tomu, aby se stal fyzicky silnějším. Ve svém mládí Pilates studoval a stal se velice zdatným v tělesných cvičeních, potápění, lyžování a gymnastice.

V roce 1912 se Pilates přestěhoval do Anglie, kde si zpočátku vydělával na živobytí jako boxer, vystupováním v cirkusu a trénováním anglických detektivů v sebeobraně. Když vypukla 1. světová válka tak byl internován do vojenského tábora  v Lancasteru a později na ostrov Isle of Man. Pilates se stal ošetřovatelem ve vojenském táboře  a trénoval ostatní nemocniční lékaře v tělesné zdatnosti. Získal si široké uznání za to, že nikdo z pacientů nepodlehl chřipkové epidemii, které zabila tisíce lidí.

Po válce Pilates pokračoval ve svých fitness programech v Hamburku, kde pracoval pro místní složky policie. V roce 1926 byl rozčarovaný z německé armády a tak ji opustil a odešel do Ameriky. Na lodi do New Yourku potkal svoji budoucí manželku Kláru.Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra