Pilates

Joseph Hubertus Pilates, narozen v Německu, vyvinul systém cvičení, který vychází ze vztahu mysli a těla a je na něm celkově vybudován. Přímá definice Pilates cvičení je založena na základních šesti principech, které sám autor již použil v roce 1934 při vydání prvního díla: Return to Life Through Contrology.

Cvičební metoda PILATES je systém pomalých, uvědomělých, precizních pohybů posilovacího i protahovacího charakteru. Pilates cvičení je sestaveno s cílem obnovit zdravé držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní volný pohyb v kloubů bez nadměrného svalového napětí.

Metoda Pilates Vás naučí nejen správně dýchat, dokonale pracovat se svým tělem a tak harmonizovat práci svalů a kloubů, ale také vám pomůže od bolesti zad a vypracuje tělo dle vašich kýžených cílů. Celkově se s Pilates cvičením stává život snadnějším.

Cviky posilují tělo od jeho středu "POWER HOUSE“ - "CORE", jehož stabilita je základem pro harmonický a nenásilný pohyb končetin. Cílem Pilates cvičení je využití mysli k lepšímu pochopení vlastního těla a rozvíjet jeho potencionálu ve prospěch zdraví a celkové pohody jedince.

Na rozdíl od mnoha jiných metod tělesného cvičení je pro Pilates přístup charakteristický důraz na přesnost pro provedení jednotlivých dílčích pohybů každého cviku. Nováčci se při nácviku Pilates metody často diví, že tak nepatrné detaily mohou mít tak výrazně prospěšný účinek na jejich tělo.

Přesnost pohybu, vznik pohybu a další prvky pohybu jsou proto natolik podstatné, že tvoří několik zásad Pilates techniky. Jejich zvládnutí není tak jednoduché jak se na první pohled zdá, neboť dokonalá souhra všech následně uvedených pravidel trvá několik měsíců až let.

Různé školy Pilates

Mnoho ortodoxních zastánců klasického pojetí Pilates metody jsou proti všem invencím. Jen klasické pojetí Pilates je to pravé. Avšak opak je pravdou. Již samotný autor Joseph Hubertus Pilates rozvíjel své principy, neustále zdokonaloval a uplatňoval je pro každodenní rutinní život svých žáků.

Dnes žijeme v době počítačů, které ovlivňují ve velké míře naše držení těla. Ne každý z nás dělá sport či tanec na profesionální úrovni. Proto i z dlouholeté zkušenosti instruktorů, trenérů a lektorů z fitness průmyslu ve vedení lekcí skupinového charakteru vyplývaly požadavky na změnu v metodice a didaktice Pilates metody nejen od nich samotných ale i z řad klientů, kterým původní systém dělal při cvičení potíže.

Jen si zkusme představit klienta s vadným držením těla, například s větší hrudní kyfózou či s výhřezem ploténky, který cvičí základní sestavu původních 34 cviků a odchází z hodiny bez bolestivosti zad. Stal by se zázrak? Bohužel nikoli. I samotný autor Joseph Hubertus Pilates používal na každého ze svých svěřenců různé cviky a různé pilates stroje - pilates apparatus a pomůcky, které jim pomáhaly dosáhnout správného držení těla a kýžených výsledků.

Jedna z prvních škol, která reagovala na novodobý výzkum lékařské rehabilitace a fyzioterapie v oblasti vývojové motoriky, byla právě škola Michaela Kinga. Jako první škola Pilates připravila ucelený koncept cvičení Pilates s modifikacemi a variantami Pilates cviků metody pro běžnou populaci.

Tento významný první krok dal impuls pro rozšířenější a otevřenější výuku Pilates cvičení, která byla před tím určena jen zdatným sportovcům a tanečníkům.Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra