Osm základních principů Pilates

Metoda "Contrology", nyní zvaná dle jejího zakladatele Joseph Hubertus Pilates - PILATES, se řídí podle originálního Pilates cvičení šesti základními principy. Další dva principy byly odvozeny a přidány později. Jsou to principy - izolace a rutina. Všechny Pilates principy jsou důležité dodržovat nejen při cvičení, ale taktéž při běžné každodenní činnosti každého z nás. Jak říkávali naše babičky:

  • "Soustřeď se vždy na to co děláš."
  • "Ve stresu si napočítej do desíti a při tom volně dýchej."
  • "Rodina je základ života."
  • "Než něco dáš z rukou, tak si pořádně zkontroluj."
  • "Buď precizní při každém úkonu a snaž se dělat co nejméně chyb."
  • "Čas plyne jako voda."
  • "Dělej jednu věc a tu dělej pořádně."
  • "Cvičení dělá mistry."

Zjednodušeně řešeno všech osm rad našich babiček použil Joseph Hubertus Pilates ve své koncepci Pilates metody a sestavil z nich základní principy pro cvičení na Pilates strojích přesněji Pilates Apparatus nebo na podložce ang. matwork Pilates. Jednotlivé pricipy Pilates metody jsou dále rozvedeny v nasledujících odkazech:Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra