zkouška Zdravotní TV, Fitness, Jóga

Zkouška z rekvalifikačního kurzu dle studijního oboru:

 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy (dále jen ZTV)
 • Instruktor fitness (dále jen KONDICE)
 • Instruktor jógy (dále jen JÓGA)

Zkoušky potvrzující odbornou kvalifikaci skládá frekventant rekvalifikačního či certifikačního kurzu (dále jen kurzu) dle jednotlivých studijních oborů. Veškeré rekvalifikační obory, které nabízíme, jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou řádně akreditovány. Zkouška z daného oboru kurzu se koná do 2 měsíců po ukončení výukového cyklu a její termín je řádně zapsán v harmonogramu kurzu. 

Řádný termín zkoušky

Pro každého frekventanta je platný předepsaný termín zkoušky dle data v rozvrhu kurzu. A to dle svého studijního oboru v řádném termínu po splnění všech náležitostí předepsaných kurzem. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození. 

Mimořádný termín zkoušky

Ke zkoušce se frekventant přihlásí (je pro něj platný další jiný termín dle jeho výběru dle rozvrhu zkoušek v mimořádném termínu) dle svého studijního oboru po splnění všech náležitostí předepsaných kurzem. Účastník mimořádného termínu zkoušky se musí řádně přihlásit a uhradit poplatek (je připsán řádně na účet společnosti) minimálně 7 dní před začátkem mimořádného termínu zkoušky. Nedodržení podmínky přihlášení je cena o 100 % (slovy: sto procent) navýšena, bude-li možnost z kapacitních důvodů účastníka přizvat k mimořádnému termínu zkoušky. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození. 

Opravný termín zkoušky

Opravná zkouška se vykonává jen z jednotlivých částí, které účastník zkoušky řádně nesplnil v řádném termínu zkoušky. Účastník opravné zkoušky se musí řádně přihlásit a uhradit poplatek (je připsán řádně na účet společnosti) minimálně 7 dní před začátkem opravného termínu zkoušky. Nedodržení podmínky přihlášení je cena o 100 % (slovy: sto procent) navýšena, bude-li možnost z kapacitních důvodů účastníka přizvat k termínu opravné zkoušky. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození. 

Podmínky pro přizvání ke zkoušce:

 • PORTFOLIO: dodání doma vyplněných pracovních lisů do data uvedeného v rozvrhu kurzu dle jednotlivých částí:
  • teoretická část: odpovědi vyplnit samostatně co „nejjasnější“ formou a poté fyzicky poslat na adresu:
   IQ pohyb Akademie, Nádražní 740/56, 150 00 Praha 5
  • praktická část: tréninky / lekce sestavit samostatně s co nejpodrobnějším popisem dle zadání a ostatních specifik (úvodní, hlavní a závěrečná část; 1 trénink / lekce na 1 stranu A4) a poté poslat elektronicky naskenované na email dle jednotlivých oborů viz níže s předmětem a názvem souboru dle formátu: rok_obor_portfoliopraxe_přijmení_jméno
   ZTV: zkouskaZTV@iqpohyb.cz
   KONDICE: zkouskakondice@iqpohyb.cz
   JÓGA: zkouskajoga@iqpohyb.cz
   • opravené praktické portfolio přinést ve fyzické podobě v den řádné zkoušky (červeným textem zvýrazněné opravy)
 • SEMINÁRNÍ PRÁCE: Frekventant kurzu JÓGA odevzdává jednu seminární práci do data uvedeného v rozvrhu kurzu. A to elektronicky naskenované na email zkouskajoga@iqpohyb.cz s názvem souboru dle formátu: rok_obor_seminarka_přijmení_jméno. Následně seminární práci dodá fyzicky v následujícím výukovém bloku.

Zkouška

 • PÍSEMNÝ TEST – TEORIE 
  • Test otevřených i uzavřených otázek z teoretických otázek. Není-li označeno jinak je vždy jen jedna odpověď správná. Poznámka: pokud frekventant absolvuje pouze certifikaci A, nebo certifikaci B, pak nepíše tento obecný teoretický test.
 • PÍSEMNÝ TEST – PRAXE
  • Test ze sestavování osobního tréninku / skupinové lekce. Podrobná příprava na dané téma.
 • ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ
  • Ukázka vedení cvičení dle jednotlivých studijních oborů
  • Ukázka vysvětlení teoretického základu daného tématu klientovi
 • VIDEO
  • Natočena jedna individuální / skupinová lekce (ve formátu: .avi nebo.mov nebo .mp4, maximálně na 2 části) v délce 55–60 minut spolu s vlastním hodnocením natočené lekce v rozsahu minimálně 5 stran, dle formátu viz níže, bude doručena do data uvedeného v rozvrhu dle následujících specifik:
  • IQ pohyb Akademie si vyhrazuje na opravu natočeného videa 30 dní od dodání videa na adresu.
  • Pokud natáčíte skupinovou lekci, cvičte se skupinou minimálně 4 klientů.
  • Na videu nesmí být jako klienti jiní frekventanti z kurzu ani jiný pohybový profesionál z oboru.
  • Dále účastníci natáčení souhlasí s natáčením ukázkové lekce zvednutím ruky na začátku natáčení po výzvě se zněním: „Souhlasím s natáčením lekce, která bude použita pro součást zkoušky v rekvalifikačním kurzu IQ pohyb Akademie.“

Hospitační listy

Dodání (na adresu kanceláře: IQ pohyb, Nádražní 740/56, Praha 5, 15000.) 20 vyplněných hospitačních listů ze skupinových / individuálních lekcí do data uvedeného v rozvrhu kurzu dle následujících specifik, kdy účast na hospitaci u jednoho instruktora / trenéra je možná pouze dvakrát:

 • ZTV: hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20, minimálně 5 od každé). Frekventanti by měli navštívit lekce, v nichž se cvičí s míči, expandery, BOSU, lekce se zaměřením na CORE, případně lekce typu pilates, jóga, strečink.
 • KONDICE: hospitace z individuálních a skupinových lekcí (v počtu 20; minimálně 4x osobně absolvovat individuální tréninků; maximálně 5 skupinových, které musí být dynamické / silové).
 • JÓGA: hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20, maximálně 5 individuálních). Skupinovou lekcí je v tomto případě myšlena pouze lekce jógy.
 • 20% hospitací (tzn. 4 lekce) je možné absolvovat ve formě tzv. online nebo ukázkových lekcí z výběru na našem informačně-vzdělávacím webu Cviq.cz, se zaměřením dle oboru

Ukončení kurzu dle jednotlivých oborů na základě splnění všech podmínek

Pro úspěšné zakončení kurzu dle jednotlivého studijního oboru je třeba splnit všechny výše uvedené body. V případě kurzu placeného úřadem práce je třeba všechny výše uvedené podmínky zkoušky stihnout do předepsaného data zkoušky dané rekvalifikace.

Na základě ukončení kurzu a řádném splnění všech bodů zkoušky daného kurzu spolu s ostatními předepsanými náležitostmi je možné získat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list.

Náhled do neuznaných testů je možný maximálně do 5 pracovních dnů po odeslání výsledků z kanceláře Akademie na váš kontaktní email uvedený v přihlášce kurzu.

Formát hodnocení natočené lekce / tréninku:

 • Velikost písma volte 12, řádkování 1,15, levý okraj 1 cm, pravý okraj 4 cm.
 • Úvodní část – popis lekce, kdo je klient / klienti, jakou mají zkušenost se cvičením, případná omezení, při individuální lekci základní diagnostika klienta. V jednoduché formě popis lekce (cviky, systém lekce, metoda apod.). Cca 0,5 – 1,5 stránky.
 • Hlavní část – detailní popis lekce. Popis toho, co vidíte jako chybné (u svého výkonu i u svých klientů), případně co chcete vyzdvihnout, že se povedlo. U chyb dále popsat přesně, proč to není dobře a následně napsat, jak by to mělo být správně. Případně jak byste klienty opravili, jak byste změnili cvik nebo jakou jinou variantu byste udělali, aby klient pohyb zvládl správně. Vždy napište název cviku / části lekce a pod to v časech zmiňujte vaše postřehy. Cca 4 – 5 stránek.

Příklad: 

ROZCVIČENÍ:
00:40 – nervozita pracuje, motá se mi jazyk, působí to legračně, zároveň neprofesionálně.
01:07 – trojbodovou rovinu chodidla navádět od vnější hrany paty, přes malíkovou hranu, až po zavinutí palcového kloubu do země. Je to jednodušší a přesnější navádění, než co jsem předvedla.
01:23 – vytahovat se za ušima do stropu není úplně dobrá vizualizace, lepší by bylo dát vizualizaci anténky nebo čudlů nad ušima, za které se pak táhne nahoru.
03:00 – u navádění k rozhýbání pánve stojím celou dobu v záklonu, může to ovlivnit klienty i má záda. Myslím si, že rozhýbání pánve bylo navedeno i tak dobře. Měla jsem ještě připomenout vytažení páteře, aby klienti neměli tendenci se hrbit a také by to napomohlo k lepší aktivaci břicha.
04:12 – před protažením karpálních tunelů je ještě dobré se zarolovat, protože se v rolování aktivuje lopatka, která pak u protažení karpálního tunelu pracuje funkčněji a lépe navádí práci horní končetiny.

PODPOR NA PŘEDLOKTÍCH:
9:03 – vůbec jsem si nevšimla, že dva klienti mají hlavu v záklonu a koukají na mě, co mají dělat. Tohle musím vidět plus jsem vůbec nezmínila, že pohled je dolů mezi předloktí.
9:59 – tady se mi podařilo srovnat klientovu pánev přes správný dotyk, jupí!

 • Závěrečná část – zhodnocení videa, zhodnocení vlastního výkonu, zpětná vazba, doporučení na případná zlepšení apod. Cca 0,5 – 1 stránka. 

Náhled do testu je možný do 5 pracovních dnů po odeslání výsledků.

termíny zkoušek

  řádný  mimořádný 

opravný 

instruktor fitness viz. rozvrh termín zde termín zde
instruktor zdravotní TV viz. rozvrh termín zde termín zde
instruktor jógy viz. rozvrh termín zde termín zde

ceník od 1. 1. 2024

664 Kč opravný termín zkoušky rekvalifikačních programů (FITNESS, JÓGA, ZTV)
(jednotlivé části zkoušky zvlášť - video, teoretický test, praktická část)
404 Kč

doplnění videa

664 Kč nedodržení termínů dodání podkladů ke zkoušce
1 384 Kč mimořádný termín zkoušky rekvalifikačních programů (FITNESS, JÓGA, ZTV)

 
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra