zkoušky

Zkoušky potvrzující odbornou kvalifikaci skládají frekventanti rekvalifikačních a certifikačních kurzů. Veškeré rekvalifikační obory, které nabízíme, jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou řádně akreditovány. 

Zkouška z daného oboru rekvalifikace se koná do 2 měsíců po ukončení výukového cyklu a její termín je řádně zapsán v harmonogramu kurzu. 

Ke zkoušce je frekventant přizván (je pro něj platný předepsaný datum dle rozvrhu rekvalifikačního kurzu) dle svého oboru v řádném termínu po splnění všech náležitostí předepsaných kurzem.

Na základě ukončení kurzu a řádném splnění zkoušek spolu s ostatními předepsanými náležitostmi je možné získat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list.

Státní zkouška z rekvalifikačního kurzu PILATES:

1) Písemný test z teoretických i praktických otázek. Vždy jedna odpověď správná, nebo označeno, že více, nebo otevřené otázky. Dle předepsaného termínu. Pokud frekventant absolvuje pouze certifikaci A, nebo certifikaci B, a má u IQ pohyb Akademie úspěšně zakončený jiný rekvalifikační obor, pak nepíše obecný teoretický test (je mu uznán z jiného oboru).

2) Ústní zkoušení z teorie + praktické cvičení. Dle předepsaného termínu s bodem č. 1.

3) Dodání doma vyplněných pracovních listů – portfolia. A to 10 dní před zkouškovým termínem dle bodu č. 1.

4) Odevzdané dvě seminární práce po prvním a druhém modulu.

5) Dodání videa – ukázková lekce / trénink na podepsaném DVD nebo podepsaném USB disku (ve formátu .avi nebo .mov nebo .mp4), kde bude natočena jedna skupinová lekce v délce 55 minut + vlastní hodnocení v rozsahu minimálně 5 stran. Na videu nesmí být jako klienti jiní frekventanti z kurzu ani jiný pohybový profesionál z oboru.

6) Dodání 20 vyplněných hospitačních listů ze skupinových lekcí do 3 měsíců od ukončení kurzu.

7) Dodání 10 dotazníků od klientů ze skupinových lekcí, které frekventant vedl, a to do 3 měsíců od ukončení kurzu.

8) Pro úspěšné zakončení rekvalifikačního kurzu a splnění podmínek státní zkoušky je třeba splnit všechny výše uvedené body v termínu statní zkoušky.  

Zkoušky z rekvalifikačního kurzu ZTV, FITNESS TRENÉR, JÓGA:

1) Písemný test z teoretických i praktických otázek. Vždy jedna odpověď správná, nebo označeno, že více, nebo otevřené otázky. Dle předepsaného termínu. Pokud frekventant absolvuje pouze certifikaci A, nebo certifikaci B, pak nepíše obecný teoretický test.

2) Ústní zkoušení z teorie + praktické cvičení. Dle předepsaného termínu s bodem č. 1.

3) Dodání doma vyplněných pracovních listů – portfolia. A to 10 dní před zkouškovým termínem dle bodu č. 1.

4) Dodání videa – ukázková lekce / trénink na podepsaném DVD nebo podepsaném USB disku (ve formátu .avi nebo.mov nebo .mp4), kde bude natočena jedna individuální / skupinová lekce v délce 50 – 60 minut + vlastní hodnocení v rozsahu minimálně 5 stran. A to do 3 měsíců od ukončení kurzu. Na videu nesmí být jako klienti jiní frekventanti z kurzu ani jiný pohybový profesionál z oboru.

5) Dodání 20 vyplněných hospitačních listů ze skupinových / individuálních lekcí do 3 měsíců od ukončení kurzu.
ZTV – hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20, minimálně 5 od každé).
Fitness trenér – hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20, maximálně  5 skupinových).
Jóga  – hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20 maximálně 5 individuálních).

6) Pro úspěšné zakončení rekvalifikačního kurzu je třeba splnit všechny výše uvedené body. V případě rekvalifikace placené úřadem práce je třeba všechny výše uvedené podmínky zkoušky stihnout do předepsaného data zkoušky dané rekvalifikace.Hodnocení natočené lekce / tréninku by mělo obsahovat:

1) Úvodní část – popis lekce, kdo je klient / klienti, jakou mají zkušenost se cvičením, případná omezení, při individuální lekci základní diagnostika klienta. V jednoduché formě popis lekce (cviky, systém lekce, metoda apod.). Cca 0,5 – 1,5 stránky.

2) Hlavní část – detailní popis lekce. Cca 4 – 5 stránek.

3) Závěrečná část – zhodnocení videa, zhodnocení vlastního výkonu, doporučení na případná zlepšení apod. Cca 0,5 – 1 stránka.


IQ pohyb Akademie si vyhrazuje na opravu natočeného videa 30 dní od dodání na adresu: IQ pohyb, Nádražní 740/56, Praha 5, 15000. Frekventanti kurzů JÓGA a PILATES posílají natočené video spolu s hodnocením natočené lekce (ve formátu s koncovkou .doc nebo .docx) navíc přes www.uschovna.czna adresu akademie@iqpohyb.cz(do komentáře napsat své jméno a rekvalifikaci).

 

termíny zkoušek

  Řádný termín Mimořádný termín
instruktor kondičního posilování termín zde termín zde
instruktor zdravotní TV termín zde termín zde
instruktor jógy termín zde termín zde
instruktor pilates termín zde termín zde

 

 

 


SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka