zkoušky

Zkoušky potvrzující odbornou kvalifikaci skládají frekventanti rekvalifikačních a certifikačních kurzů. Veškeré rekvalifikační obory, které nabízíme, jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou řádně akreditovány. 

Zkouška z daného oboru rekvalifikace se koná do 2 měsíců po ukončení výukového cyklu a její termín je řádně zapsán v harmonogramu kurzu. 

Ke zkoušce je frekventant přizván dle svého oboru v řádném termínu po splnění všech náležitostí předepsaných kurzem.

Na základě ukončení kurzu a řádném splnění zkoušek spolu s ostáními předepsanými náležitostmi je možné dostat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list.

zkoušky rekvalifikačních a certifikačních kurzů

  rekvalifikace certifikace A certifikace B
instruktor kondičního posilování
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ

    

 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
instruktor zdravotní TV
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • test z teorie
 • praktická zkouška
 • CERTIFIKÁT PRO ŽL
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
instruktor jógy
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • test z teorie
 • test jóga
 • sestava lekcí
 • praktická zkouška
 • CERTIFIKÁT PRO ŽL
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • test jóga
 • sestava lekcí
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
 • domácí portfolio
 • 20x hospitace
 • DVD + komentář
 • test jóga
 • sestava lekcí
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
instruktor pilates
 • domácí portfolio
 • 30x hospitace
 • DVD + komentář
 • test z teorie
 • test z pilates
 • praktická zkouška
 • CERTIFIKÁT PRO ŽL
 • domácí portfolio
 • 30x hospitace
 • DVD + komentář
 • test z pilates
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
 • domácí portfolio
 • 30x hospitace
 • DVD + komentář
 • test z pilates
 • praktická zkouška
 • OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ

 

ceník zkoušek

řádný termín v ceně rekvalifikačního/certifikačního kurzu
mimořádný termín náhrada za řádný termín 750 Kč
opravný termín* oprava části testu z teoretického základu či praktické části 500 Kč

* opravný termín pro teoretickou část domlouvejte individuálně v pracovní dny a ve standardní pracovní době kanceláře Akademie prostřednictvím akademie@iqpohyb.cz

* opravný termín pro praktickou část domlouvejte individuálně v pracovní dny a ve standardní pracovní době kanceláře Akademie prostřednictvím akademie@iqpohyb.cz i na základě dohody se zkoušejícím daného oboru

termíny zkoušek

  Řádný termín Mimořádný termín
instruktor kondičního posilování termín zde termín zde
instruktor zdravotní TV termín zde termín zde
instruktor jógy termín zde termín zde
instruktor pilates termín zde termín zde

 

 

 


SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka