zkoušky

Zkoušky potvrzující odbornou kvalifikaci skládají frekventanti rekvalifikačních a certifikačních kurzů. Veškeré rekvalifikační obory, které nabízíme, jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou řádně akreditovány. 

Zkouška z daného oboru rekvalifikace se koná do 2 měsíců po ukončení výukového cyklu a její termín je řádně zapsán v harmonogramu kurzu. 

Ke zkoušce je frekventant přizván (je pro něj platný předepsaný datum dle rozvrhu rekvalifikačního kurzu) dle svého oboru v řádném termínu po splnění všech náležitostí předepsaných kurzem.

Na základě ukončení kurzu a řádném splnění zkoušek spolu s ostatními předepsanými náležitostmi je možné získat na základě obdrženého osvědčení o rekvalifikaci živnostenský list.

Státní zkouška z rekvalifikačního kurzu PILATES:

1) Písemný test z teoretických i praktických otázek. Vždy jedna odpověď správná, nebo označeno, že více, nebo otevřené otázky. Dle předepsaného termínu. Pokud frekventant absolvuje pouze certifikaci A, nebo certifikaci B, a má u IQ pohyb Akademie úspěšně zakončený jiný rekvalifikační obor, pak nepíše obecný teoretický test (je mu uznán z jiného oboru).

2) Ústní zkoušení z teorie + praktické cvičení. Dle předepsaného termínu s bodem č. 1.

3) Dodání doma vyplněných pracovních listů – portfolia. A to do data uvedeného v rozvrhu dané rekvalifikace a podle instrukcí vypsaných v portfoliu.


4) Odevzdané dvě seminární práce po prvním a druhém modulu.

5) Dodání videa – ukázková lekce / trénink na podepsaném DVD nebo podepsaném USB disku (ve formátu .avi nebo .mov nebo .mp4), kde bude natočena jedna skupinová lekce v délce 55 minut + vlastní hodnocení v rozsahu minimálně 5 stran. A to do data uvedeného v rozvrhu dané rekvalifikace na adresu IQ pohyb, Nádražní 740/56, P-5, 150 00 a současně video poslat přes uschovna.cz na stejnou emailovou adresu jako praktickou část portofolia (Předmět:Rok - pilates - video - příjmení - jméno). Na videu nesmí být jako klienti jiní frekventanti z kurzu ani jiný pohybový profesionál z oboru.

Dále účastníci natáčení souhlasí s natáčením ukázkové lekce zvednutím ruky na začátku natáčení po výzvě se zněním: „Souhlasím s natáčením lekce, která bude použita pro součást zkoušky v rekvalifikačním kurzu IQ pohyb Akademie.“


6) Dodání 20 vyplněných hospitačních listů ze skupinových lekcí do data uvedeného v rozvrhu dané rekvalifikace. Skupinovou lekcí se v tomto případě rozumí výhradně lekce pilates. Účast na hospitaci u jednoho lektora/trenéra je možná pouze dvakrát.

7) Dodání 10 dotazníků od klientů ze skupinových lekcí, které frekventant vedl, a to         do data uvedeného v rozvrhu dané rekvalifikace na adresu IQ pohyb, Nádražní 740/56, P-5, 150 00. 1 skupinová lekce – 2 dotazníky od klientů.

8) V případě rekvalifikace placené úřadem práce je třeba všechny výše uvedené podmínky státní zkoušky stihnout do předepsaného data státní zkoušky.

Zkoušky z rekvalifikačního kurzu ZTV, INSTRUKTOR KONDIČNÍHO POSILOVÁNÍ, JÓGA:

1) Písemný test z teoretických i praktických otázek. Vždy jedna odpověď správná, nebo označeno, že více, nebo otevřené otázky. Dle předepsaného termínu. Pokud frekventant absolvuje pouze certifikaci A, nebo certifikaci B, pak nepíše obecný teoretický test.

2) Ústní zkoušení z teorie + praktické cvičení. Dle předepsaného termínu s bodem č. 1.

3) Dodání doma vyplněných pracovních listů – portfolia. A to do data uvedeného v rozvrhu dané rekvalifikace dle bodu č. 1 na adresu: IQ pohyb centrum, Nádražní 740/56, Praha 5, PSČ 150 00. 

4) Dodání videa – ukázková lekce / trénink na podepsaném DVD nebo podepsaném USB disku (ve formátu .avi nebo.mov nebo .mp4), kde bude natočena jedna individuální / skupinová lekce v délce 50 – 60 minut + vlastní hodnocení v rozsahu minimálně 5 stran (pokud natáčíte skupinovou lekci, cvičte se skupinou minimálně 4 klientů). A to do data uvedeného v rozvrhu dané rekvalifikace. Na videu nesmí být jako klienti jiní frekventanti z kurzu ani jiný pohybový profesionál z oboru.

Dále účastníci natáčení souhlasí s natáčením ukázkové lekce zvednutím ruky na začátku natáčení po výzvě se zněním: „Souhlasím s natáčením lekce, která bude použita pro součást zkoušky v rekvalifikačním kurzu IQ pohyb Akademie.“

5) Dodání 20 vyplněných hospitačních listů ze skupinových / individuálních lekcí do data uvedeného v rozvrhu dané rekvalifikace. Účast na hospitaci u jednoho lektora / trenéra je možná pouze dvakrát.

ZTV – hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20, minimálně 5 od každé). Frekventanti by měli navštívit lekce, v nichž se cvičí s míči, expandery, BOSU, lekce se zaměřením na CORE, případně lekce typu pilates, jóga, strečink.

Instruktor kondičního posilování – hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20, maximálně  5 skupinových). Přičemž skupinová lekce musí být dynamická. 

Jóga – hospitace ze skupinových i individuálních lekcí (v počtu 20 maximálně 5 individuálních). Skupinovou lekcí je v tomto případě myšlena pouze lekce jógy.

6) Frekventanti rekvalifikačního kurzu jógy odevzdávají jednu seminární práci.

7) Pro úspěšné zakončení rekvalifikačního kurzu je třeba splnit všechny výše uvedené body. V případě rekvalifikace placené úřadem práce je třeba všechny výše uvedené podmínky zkoušky stihnout do předepsaného data zkoušky dané rekvalifikace.


Hodnocení natočené lekce / tréninku by mělo obsahovat:

1) Úvodní část – popis lekce, kdo je klient / klienti, jakou mají zkušenost se cvičením, případná omezení, při individuální lekci základní diagnostika klienta. V jednoduché formě popis lekce (cviky, systém lekce, metoda apod.). Cca 0,5 – 1,5 stránky.

2) Hlavní část – detailní popis lekce. Popis toho, co vidíte jako chybné (u svého výkonu i u svých klientů), případně co chcete vyzdvihnout, že se povedlo. U chyb dále popsat přesně, proč to není dobře a následně napsat, jak by to mělo být správně. Případně jak byste klienty opravili, jak byste změnili cvik nebo jakou jinou variantu byste udělali, aby klient pohyb zvládl správně. Vždy napište název cviku / části lekce a pod to v časech zmiňujte vaše postřehy.

Cca 4 – 5 stránek.

Příklad: 

ROZCVIČENÍ:
00:40 – nervozita pracuje, motá se mi jazyk, působí to legračně, zároveň neprofesionálně.
01:07 – trojbodovou rovinu chodidla navádět od vnější hrany paty, přes malíkovou hranu, až po zavinutí palcového kloubu do země. Je to jednodušší a přesnější navádění, než co jsem předvedla.
01:23 – vytahovat se za ušima do stropu není úplně dobrá vizualizace, lepší by bylo dát vizualizaci anténky nebo čudlů nad ušima, za které se pak táhne nahoru.
03:00 – u navádění k rozhýbání pánve stojím celou dobu v záklonu, může to ovlivnit klienty i má záda. Myslím si, že rozhýbání pánve bylo navedeno i tak dobře. Měla jsem ještě připomenout vytažení páteře, aby klienti neměli tendenci se hrbit a také by to napomohlo k lepší aktivaci břicha.
04:12 – před protažením karpálních tunelů je ještě dobré se zarolovat, protože se v rolování aktivuje lopatka, která pak u protažení karpálu pracuje funkčněji a lépe navádí práci horní končetiny.

PODPOR NA PŘEDLOKTÍCH:
9:03 – vůbec jsem si nevšimla, že dva klienti mají hlavu v záklonu a koukají na mě, co mají dělat. Tohle musím vidět plus jsem vůbec nezmínila, že pohled je dolů mezi předloktí.
9:59 – tady se mi podařilo srovnat klientovu pánev přes správný dotyk, jupí!

3) Závěrečná část – zhodnocení videa, zhodnocení vlastního výkonu, doporučení na případná zlepšení apod. Cca 0,5 – 1 stránka. 

Velikost písma volte 12, řádkování 1,15, levý okraj 1cm, pravý okraj 4cm.


IQ pohyb Akademie si vyhrazuje na opravu natočeného videa 30 dní od dodání na adresu: IQ pohyb, Nádražní 740/56, Praha 5, 15000. Frekventanti kurzů JÓGA a PILATES posílají natočené video spolu s hodnocením natočené lekce (ve formátu s koncovkou .doc nebo .docx) navíc přes www.uschovna.cz na adresu zkouska@iqpohyb.cz (do komentáře napsat své jméno a rekvalifikaci).

Náhled do testu je možný do 5 pracovních dnů po odeslání výsledků.

 

termíny zkoušek

  Řádný termín Mimořádný termín

Opravný termín

instruktor kondičního posilování viz. rozvrh termín zde termín zde
instruktor zdravotní TV viz. rozvrh termín zde termín zde
instruktor jógy viz. rozvrh termín zde termín zde
instruktor pilates viz. rozvrh termín zde termín zde

ceník od 1. 1. 2020

570 Kč opravný termín zkoušky rekvalifikačních programů (FITNESS, JÓGA, ZTV)
(jednotlivé části zkoušky zvlášť - video, teoretický test, praktická část)
570 Kč nedodržení termínů dodání podkladů ke zkoušce
970 Kč mimořádný termín zkoušky rekvalifikačních programů (FITNESS, JÓGA, ZTV)
2 990 Kč státní zkouška rekvalifikačního programu (PILATES)
v rámci rekvalifikačního kurzu IQ pohyb academy je zkouška v ceně kurzovného rekvalifikace
1 290 Kč

státní zkouška rekvalifikačního programu (PILATES)
v rámci bývalých absolventů rekvalifikačního kurzu pilates v IQ pohyb academy a mimořádný termín (PILATES)

 

 


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka