rekvalifikace

rekvalifikační kurzy pro získání živnostenského listu

  • Rekvalifikační kurzy slouží jako základ vaší cvičitelské praxe. Na základě splnění všech podmínek našeho rekvalifikačního kurzu, řádně akreditovaného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, získáte certifikát, který vás opravňuje zažádat si o živnostenský list - Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti... dle specializace vaší rekvalifikace. Poté můžete samostatně vykonávat činnost, ke které jste byli v rámci takového kurzu vyškoleni, a máte právo za takovou činnost oficiálně dostávat finanční odměnu.
  • Nedílnou součástí našich rekvalifikací je složení zkoušky v našem zařízení dle předepsaných podmínek MŠMT. Nejste zatím dále povinni skládat zkoušky z tzv. Profesní kvalifikace, která je nutná u nově akreditovaných rekvalifikačních kurzů.
  • Po absolvování rekvalifikačního kurzu je vhodné se vzdělávat dále, protože jen tak budete profesně růst, dokážete lépe pomáhat většímu množství klientů s různými problémy a cíli, budete schopni ke cvičení používat nejrůznější pomůcky. Navíc se stále budete dozvídat nové a modernější poznatky, které vám pomohou v praxi se svými klienty.
  • IQ pohyb Akademie spolupracuje také s úřady práce. Je tedy možno u nás absolvovat rekvalifikační kurz plně hrazený tímto úřadem. Abychom měli jistotu, že se chcete vzdělávat a kurz skutečně absolvujete i se závěrečnou zkouškou, budeme po Vás požadovat zálohu, která je vratná po úspěšně absolvovaném kurzu. Postup a potvrzení žádosti pro úřad práce si domluvte individuálně v kanceláři Akademie(akademie@iqpohyb.cz).
  • Vyberte si pro začátek jeden z našich rekvalifikačních kurzů a začněte tak svojí profesionální kariéru osobního trenéra či instruktora skupinových lekcí dle jednotlivých oborů.

certifikační kurzy pro rozšíření profesní kvalifikace

  • Již jste absolvovali rekvalifikační kurz u jiné školy a chcete získat nový pohled na svoji specializaci? Nebo se naučit jinou? Nebo máte rekvalifikaci u nás a chcete se dál rozvíjet v rámci jiné specializace? Pokud jste si na některou otázku odpověděli ANO, pak se podívejte na naše nabízené certifikace či rozšiřující certifikační programy.
  • Certifikace je praktická část rekvalifikačního kurzu. Nabízíme možnost absolvování praktické části rekvalifikačního kurzu bez části teoretické. Může to být výhodné pro trenéry a instruktory, kteří už mají jiný rekvalifikační kurz a chtějí si doplnit další znalosti. To ovšem znamená, že po certifikaci absolvent nemůže získat živnostenský list v daném oboru certifikace na základě jen vykonané praktické zkoušky. Pokud však má o živnostenský list zájem pro daný obor certifikace, může ještě před začátkem certifikace absolvovat teoretické testy a po jejich úspěšném splnění mu bude uznána celá rekvalifikace (na základě jeho původní rekvalifikace a dodání všech potřebných náležitostí) a poté si může zažádat o živnostenský list.
  • Pokud jste některou z rekvalifikací absolvovali u nás a máte ji dokončenou se splněním všech podmínek, včetně úspěšně zakončených zkoušek, již nemusíte prokazovat teoretické znalosti a po absolvování certifikace vás čekají jen praktické zkoušky. Po jejich úspěšném zvládnutí vám bude certifikace uznána jako celá rekvalifikace a můžete na tuto specializaci obdržet i živnostenský list.
  • U zájemců o certifikační kurz, kteří nemají pohybový rekvalifikační kurz v naší Akademii ani žádné jiné škole, žádáme o doložení alespoň základního vzdělání v oblasti anatomie a kineziologie. V tomto případě kontaktujte prosím naši kancelář na emailu akademie@iqpohyb.cz

Všichni účastníci našich rekvalifikačních kurzů i certifikací musí být připraveni na to, že budou muset vyučovanou látku intenzivně studovat a prokazovat znalosti průběžným zkoušením a opakováním v rámci nové látky. Jen tak bude absolvent schopen splnit závěrečné zkoušky, protože finální osvědčení k profesním kvalifikacím vydáváme na základě prokázané znalosti, ne za účast.


SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka