rekvalifikace

rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT

Logo - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

co je to rekvalifikace a proč si ji udělat?

Rekvalifikace je kurz, který probíhá několik prodloužených víkendů a je zakončen komplexní zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části, skládaná písemnou, ústní a praktickou formou. Cvičební rekvalifikační kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí problematice pohybu s daným zaměřením rozumět komplexně. Znalosti a dovednosti získá absolvent v takové míře, že může následně profesionálně vést veřejnost k pohybu. Ví, jak tělo funguje a dokáže poradit nejen při problémech s pohybovým aparátem, ale také i pro zlepšení pohybových dovedností. Naše rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT, neboť splňují svojí náplní a rozsahem předpis daný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento předpis jako jedni z mála v plném rozsahu dodržujeme, protože si plně uvědomujeme potřebu vysokého standardu dovedností a znalostí budoucího absolventa pro praxi s veřejností. 

Kreslicí plátno 112RK

Na základě úspěšného absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky získáte 

 •  „Osvědčení o zkoušce (rekvalifikace) akreditovaného vzdělávacího programu" - Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti dle jednotlivých oborů fitness, zdravotní tělesná výchova nebo jóga

nebo na základě úspěšného absolvování kurzu a složení závěrečné státní zkoušky pilates získáte 

 •  ,,Osvědčení o získání profesní kvalifikace" - Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti pilates

Absolvent následně může provozovat pracovní činnost samostatně jako osobní trenér či instruktor skupinových lekcí ať již v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně jako OSVČ – zažádat o živnostenský list a samostatně vykonávat činnost v pohybovém oboru jako instruktor pilates / pilates trenér, instruktor zdravotní tělesné výchovy / cvičitel zdravotního cvičení, fitness trenér / kondiční trenér nebo jako instruktor jógy.

Možná platba plně hrazená úřadem práce s vratnou zálohou (po domluvě s kanceláří akademie@iqpohyb.cz) 

Pro podrobné informace o jednotlivých oborech klikněte na obrázky:

 Rekvalifikace osobní fitness trenér  Rekvalifikace Zdravotní tělesná výchova  Rekvalifikace instruktor jógy  Rekvalifikace instruktor pilates se státní zkouškou 

  nejdůležitější podmínky pro úspěšné absolvování  

  • 80% účast na rekvalifikačním kurzu dle podmínek konkrétního oboru
  • aktivní účast na výukových dnech (průběžné zkoušení) a plnění domácí přípravy dle podmínek konkrétního oboru
  • splnění závěrečné zkoušky, nebo státní zkoušky (pro obor pilates v naší IQ pohyb Akademii pod dohledem autorizované osoby)
  •  pro udělení osvědčení je minimální věk 18 let (rekvalifikaci lze začít před dovršením 18 let, vždy však s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce – nutná konzultace s kanceláří) a dokončené středoškolské vzdělání s maturitou    

  Všichni účastníci rekvalifikačních kurzů musí být připraveni na to, že budou muset vyučovanou látku intenzivně studovat a prokazovat znalosti průběžným zkoušením a opakováním v rámci nové látky. Jen tak bude účastník schopen splnit závěrečné zkoušky, protože osvědčení vydáváme na základě prokázané znalosti, ne za účast.

  Rekvalifikační kurzy se konají jen při minimálním počtu pěti účastníků.

  mám již rekvalifikaci MŠMT a chci další kvalifikaci

  •  určeno pouze skupinovým instruktorům a osobním trenérům, kteří již mají oprávnění k získání živnostenského listu - Poskytování tělovýchovných služeb a chtějí si rozšířit svojí kvalifikaci v oborech:   

  certifikace A

  • určeno pro absolventy rekvalifikačních kurzů u jiné vzdělávací instituce
  • obsahuje pouze praktickou část rekvalifikačního kurzu (včetně části "Držení těla")
  • pro rozšíření živnostenského listu o novou kvalifikaci je nutné:
   •   dodat závěrečné osvědčení o zkoušce (musí obsahovat hodinovou dotaci jednotlivých témat a náplň kurzu dle platných norem MŠMT) 
   •  úspěšně složit teoretickou i praktickou část zkoušky v naší IQ pohyb Akademii

  certifikace B

  • určeno pro absolventy jiného rekvalifikačního kurzu v naší IQ pohyb Akademii
  • obsahuje pouze praktickou část rekvalifikačního kurzu (bez části "Držení těla")
  • pro získání živnostenského listu v nové kvalifikaci je nutné:
   • úspěšně složit praktickou část zkoušky

  Certifikovaní pohyboví specialisté
  Aerobic
  SK Pohoda
  Certifikovaná pohybová centra