rekvalifikace

rekvalifikační kurzy akreditované ministestvo_skolstvi_logo-00 MŠMT pro získání živnostenského listu

Vážení potenciální frekventanti našich rekvalifikačních kurzů,

s lítostí Vám musíme oznámit, že vzhledem ke koronavirové situaci v ČR a všemožným opatřením, která jsou, jak jste si jistě všimli, lehce zmatečná a pro náš obor fitness a rekreačního sportu velmi tvrdá, nejsme bohužel schopni v nejbližších termínech odučit naše rekvalifikační kurzy. Rádi bychom Vám dali dopředu jasný termín školení, nicméně nejsme toho nyní schopni. Systém PES se neustále mění a čísla jsou jako na houpačce. Nechceme nyní nikomu slibovat, kdy se u nás bude dát v rámci rekvalifikací vzdělávat, a tak jsme se v této složité situaci rozhodli, že rekvalifikační kurzy zatím nevypíšeme. 

Pokud máte zájem u nás studovat některý z rekvalifikačních kurzů, napiště nám prosím email do kanceláře na adresu akademie@iqpohyb.cz. Až se situace trochu více stabilizuje a my budeme moci vypsat nové termíny rekvalifikací, dáme Vám přednostně vědět a Vy se budete moci hned přihlásit. A my se na Vás budeme těšit!

 • na základě úspěšného složení závěrečné zkoušky rekvalifikačního 
 • kurzu a získání ,,Osvědčení o zkoušce (rekvalifikace) akreditovanéhovzdělávacího programu" si lze zažádat o živnostenský list - Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti
 • na základě absolvování rekvalifikačního kurzu a úspěšného složení státní zkoušky a obdržení ,,Osvědčení o získání profesní kvalifikace"
  si lze zažádat o živnostenský list - Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti až 18 dní prezenční výuky 
 • na základě živnostenského listu lze samostatně vykonávat činnost v oboru
 • možná platba plně hrazená úřadem práce s vratnou zálohou (po domluvě s kanceláří akademie@iqpohyb.cz)

nejdůležitější podmínky pro úspěšné absolvování

 • 80% účast na rekvalifikačním kurzu dle podmínek konkrétního oboru
 • aktivní účast na výukových dnech (průběžné zkoušení) a plnění domácí přípravy
 • splnění závěrečné zkoušky, příp. státní zkoušky pro obor pilates (v naší IQ pohyb Akademii pod dohledem autorizované osoby)
 • pro udělení osvědčení je minimální věk 18 let (rekvalifikaci lze začít před dovršením 18 let, vždy však s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce – nutná konzultace s kanceláří)

rozšíření živnostenského listu o další kvalifikace

Certifikace A

 • určeno pro absolventy rekvalifikačních kurzů u jiné vzdělávací instituce
 • obsahuje pouze praktickou část rekvalifikačního kurzu (včetně části Držení těla)
 • pro rozšíření živnostenského listu o novou kvalifikaci je nutné:
  • dodat závěrečné osvědčení o zkoušce (musí obsahovat hodinovou dotaci a náplň kurzu dle platných norem MŠMT) 
  • úspěšně složit teoretickou i praktickou část zkoušky v naší Akademii

Certifikace B

 • určeno pro absolventy jiného rekvalifikačního kurzu v naší Akademii
 • obsahuje pouze praktickou část rekvalifikačního kurzu (bez části Držení těla)
 • pro získání živnostenského listu v nové kvalifikaci je nutné:
  • úspěšně složit praktickou část zkoušky

Všichni účastníci rekvalifikačních kurzů musí být připraveni na to, že budou muset vyučovanou látku intenzivně studovat a prokazovat znalosti průběžným zkoušením a opakováním v rámci nové látky. Jen tak bude účastník schopen splnit závěrečné zkoušky, protože  osvědčení vydáváme na základě prokázané znalosti, ne za účast.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra