spirals

... aneb strečink, dynamika, stabilizace, hudba, to vše v jednoduchých choreografických celcích pro posílení a pružnost těla

V programu č. 1 a č. 2 jsou probrány základy a principy Spirals, bez kterých nelze pokračovat v následujících programech. Oba tyto základní programy jsou ve výuce shodné a jejich výuka je vždy celodenní. V základních modulech se seznámíte se dvěmi vzorovými lekcemi a s vystavěnou choreografií od základní formy až po obtížnější modifikace a variace cviků se zapojením pomůcek – pěnové míčky a židle (vhodné pro seniory).  Rozbor a vysvětlení celé choreografie je nedílnou součástí školení včetně vysvětlení práce s jednotlivými choreografickými bloky včetně „timingu“, pohybů převzatých z klasického baletu či moderního tance, posilovacích cvičení a modifikací pro různá zdravotní omezení. Stačí vám absolvovat jeden z nich pro následné pokračování ve vyšších choreografiích.

Navazující programy (č. 3 a dále) jsou vždy dva v jednom dni (např. dopoledne program č. 3. a odpoledne program č. 4.). Výuka probíhá rychlejším tempem v posloupnosti rozboru každého tracku spolu s hudbou i s dalšími modifikacemi pro danou svalovou skupinu. Tyto moduly není nutné již navštěvovat vzestupně.


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka