myofasciální relaxace

... aneb jak efektivně pracovat se svalovými a fasciálními tkáněmi tak, aby se podpořilo i následné efektivní držení těla

Strečink je velké téma pro mnoho odborníků a v jejich názorech bývají mnohdy odlišnosti. Určitě jste se již setkali s tím, jak někdo tvrdí strečink ano, vždy a celého těla, a vedle toho někdo jiný z odborníků v problematice pohybového aparátu obhajuje názor, že strečink vlastně nemá význam. A pak se objeví někdo třetí, zastávající názor, že strečink ano, ale jen někdy, pro někoho, chytře jen pro některé svalové partie a dokonce ještě při natažení tyto svaly excentricky aktivovat. My se naším pojetím strečinku přikláníme k té poslední variantě, která vede k největšímu prospěchu pro tělo.

Nutno podotknout, že my strečink nepovažujeme za klasickou odpočinkovou aktivitu, tak jako spousta profesionálů ve fitness oboru. Strečink považujeme za práci s pohybovým aparátem, a ta by měla, mimo jiné, vždy vést ke zlepšení držení těla a tak i k odstranění bolestivosti zad a kloubů v důsledku svalových a fasciálních dysbalancí. Proto naší verzi strečinku prezentujeme jako „funkční strečink", kde dochází k vzájemné souhře práce nejen svalové, ale i faciální, tak, aby celkový systém pracoval v tzv. koaktivaci.  Neboť svaly a fascie fungují nejefektivněji při správně nastaveném držení těla. A strečinkem s použitím CORE svalového systému a fasciálního strečinku dosáhneme perfektního výsledku – totiž efektivnější práce svalů spolu s fasciemi, elasticity tkání a rozpohybování celého těla!

Také vám nabízíme v této tématice i další semináře, kde se pracuje nejenom se strečinkovým systémem, ale i se systémem aktivní relaxace. A to za použití nejrůznějších efektivních pomůcek. A to jak pro svalovou, tak fasciální tkáň...

 


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka