myofasciální relaxace

Pod pojmem myofasciální relaxace se skrývá práce se svalovými a fasciálními tkáněmi. Na těchto seminářích se věnujeme strečinku založeném na excentrické svalové práci, který by měl kromě zlepšení elastičnosti pomoci i s korekcí držení těla. Zároveň se cíleně zabýváme i fasciální elasticitou, která je vyučována v tzv. komplexních pohybových sekvencích.

Mimo samotný myofasciální strečink nabízíme i semináře, kde se frekventanti učí pracovat s relaxačními míčky různých velikostí, tvrdostí a povrchů. 

 


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra