semináře a certifikace

Naše vzdělávací kurzy – semináře a certifikace jsou teoreticko-praktické a jsou pro frekventanty připraveny tak, aby mohli veškeré nově získané informace a dovednosti hned použít jak pro sebe, tak pro své klienty. Každý kurz má vyvážený poměr teoretické a praktické části výuky tak, aby frekventanti danému tématu co nejlépe porozuměli a probranou látku si ihned osvojili. Vždy se snažíme o to, aby na kurzech byla maximální interakce mezi vyučujícím a všemi frekventanty, protože jen tak si téma každý opravdu osvojí.

Nabízíme vzdělávací kurzy s různými specializacemi, při kterých vždy klademe důraz na logičnost informací, souvislosti, ale i na důležité detaily pro navedení pohybu, které máme sami vyzkoušené v dlouholeté praxi. Při pomalých i dynamických aktivitách, případně při cvičení s pilates, jógovými nebo fitness pomůckami, je pro nás samozřejmostí práce se správným držením těla, zdravotními aspekty a případnými pohybovými omezeními. Veškeré kurzy jsou určeny pro osobní trenéry, instruktory skupinových lekcí, fyzioterapeuty a jiné pohybové terapeuty či lékaře. Některé jsou dokonce vhodné i pro veřejnost. 

Naším cílem je, aby účastníci kurzů odcházeli vždy se zcela pochopenou látkou, kterou mohou následně s klidným svědomím a bez obav aplikovat okamžitě do své praxe osobních tréninků, skupinových lekcí a vlastního cvičení. V naší nabídce se věnujeme jak dynamickému a kondičnímu, tak pomalému a zdravotnímu cvičení vedoucí ke správnému držení těla. Samozřejmě nechybí ani nabídka seminářů s nejrůznějšími pomůckami fitness, pilates a jógy.

Podmínkou pro získání potvrzení o účasti na kurzu je absolvování minimálně 80% výuky, to je 8 vyučovacích hodin za jeden den (1 vyučovací hodina je 45 minut). 

TERMÍNY PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra