semináře a certifikace

Naše semináře a certifikace jsou teoreticko-praktické a jsou pro absolventy připraveny tak, aby mohli veškeré informace hned použít jak pro sebe, tak pro své klienty. U každého semináře naleznete poměr teoretické a praktické část výuky.

Nabízíme odborné semináře s různými specializacemi, při kterých vždy klademe důraz na logičnost informací, souvislosti, ale i na důležité detaily pro navedení pohybu, které máme sami vyzkoušené v dlouholeté praxi. Při pomalých i dynamických aktivitách, případně při cvičení s pomůckami je pro nás samozřejmostí práce s držením těla, zdravotními aspekty a případnými pohybovými omezeními. Veškeré semináře jsou určeny pro osobní trenéry,  instruktory skupinových lekcí, fyzioterapeuty a jiné pohybové terapeuty. Některé jsou dokonce vhodné i pro veřejnost. Naším cílem je, aby účastníci seminářů odcházeli vždy se zcela pochopenou látkou, kterou můžete následně s klidným svědomím a bez obav aplikovat okamžitě do své praxe. V naší nabídce se věnujeme jak dynamickému a kondičnímu, tak pomalému a zdravotnímu cvičení. Samozřejmě nechybí ani nabídka seminářů s nejrůznějšími pomůckami.

Podmínkou pro získání potvrzení o účasti na semináři je absolvování minimálně 80% výuky, to je 8 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina je 45 minut).


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra