flowin

Takzvaný „frikční“ neboli třecí trénink, je vhodný naprosto pro všechny. V rámci takového cvičení lze na základě třecího efektu procvičit celé tělo. Cvičení je založeno na síle, která bude vyvinuta do podložky na klouzavé desce. Při správné stabilizaci a nastavení středu těla, se docílí zapojení hlubokých svalů systému CORE. Proto je možno tuto pomůcku považovat jako jednu z tzv. funkčních.

Na základě vlastních dlouholetých zkušeností s pohybem, se školením a se zdravotně vedeným tréninkem, jsou některé originální cviky na FLOWIN® Friction Training, který v našem vzdělávání používáme, vynechány, jiné modifikovány a další přidány. Proto můžete zásobník cviků použít i na jiných třecích cvičebních systémech a cvičení pak bude pro klienty prospěšné, s minimálním rizikem přetížení různých svalových partií. Z tohoto důvodu od nás však nedostanete originální švédský diplom FLOWIN® Friction Training (který dostanete na základě školení podle švédského systému, který je založen na výkonnostně – sportovní stránce pohybu), ale diplom naší školy, která má akreditované kurzy u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra