Brazdova Iveta

Město: Habartov

Kvalifikace

Kontakt

iveta.brazdova@hotmail.com

Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka