Certifikovaným pohybovým centrem se stává sportovní nebo pohybové centrum či studio po splnění následujících podmínek.

  • 2/3 personálu musí mít absolvovaný alespoň  jeden rekvalifikační kurz u IQ pohyb Akademie, nebo disponovat certifikátem IQ pohybový specialista
  • splňje všechny právní podmínky dle pravidel živnostenského úřadu k provozování sportovního / pohybového / fitness centra a disponuje příslušnými doklady
  • dodání čestného prohlášení, podepsaného jednatelem / provozním, že výše uvedené podmínky centrum splňuje. Toto prohlášení je platné 1 rok. (Je tedy nutné toto prohlášení dodat každý rok opakovaně).
  • v případě, že centrum výše uvedené podmínky přestane splňovat, žádáme o okamžité informování společnosti IQ pohyb o této skutečnosti

Pokud máte zájem se certifikovaným pohybovým centrem stát, ozvěte se nám na email akademie@iqpohyb.cz a můžeme veškeré podmínky společně projít a případně Vám následně certifikát udělit 

Výhody certifikovaného pohybového centra:

  • prestižní ocenění
  • garance kvality služeb poskytovaných v těchto centrech zaštítěná IQ pohyb Akademií
  • reklama v podobě uveřejnění centra na našich webových stránkách
  • využívání loga pro námi certifikovaná centra (např. pro účely marketingu atp.)
  • sleva 100,- pro všechny trenéry a instruktory daného centra na našich odborných seminářích a rekvalifikacích / certifikacích. (Slevu nelze uplatnit na semináře SPI - speciál.)


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra