Certifikovaným pohybovým centrem se může stát jakékoliv sportovní nebo pohybové centrum, které splňuje níže dané podmínky skupiny IQ pohyb. Budeme rádi za taková centra, která budou kvalitu fitness zvyšovat a my jim rádi budeme našimi znalostmi nápomocni.

Certifikovaným pohybovým centrem se stává takové centrum, které splňuje následující podmíky:

  • 2/3 personálu musí mít rekvalifikační kurz u IQ pohyb Akademie, nebo mít certifikát pohybový specialista.
  • Řádné doklady dle živnostenského úřadu k provozování sportovního / pohybového / fitness centra.
  • Každý rok dodání čestného prohlášení, podepsaného jednatelem / provozním, že výše uvedené podmínky centrum splňuje. 
  • Pokud centrum podmínky přestane splňovat, žádáme o okamžité informování společnosti IQ pohyb o této skutečnosti.

Pokud máte zájem se takovým centrem stát, ozvěte se nám na email anna@iqpohyb.cz a můžeme společně veškeré podmínky ještě projít a případně vydat Váš vlastní certifikát.

Mezi hlavní výhody IQ pohyb-ového certifikovaného centra řadíme prestiž, reklamu v podobě uveřejnění centra na našich webových stránkách, využívání loga pro námi certifikovaná centra, sleva 100,- pro všechny trenéry a instruktory daného centra na našich odborných seminářích a rekvalifikacích / certifikacích.Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka