Teoretický základ - zkouška

teoretický základ - zkouška

Termín zkoušky z teoretického je řádně zapsán v harmonogramu kurzu. 

Řádný termín zkoušky

Pro každého frekventanta je platný předepsaný termín zkoušky dle data v rozvrhu kurzu. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození. 

Mimořádný termín zkoušky

Ke zkoušce se frekventant přihlásí (je pro něj platný další jiný termín dle jeho výběru dle rozvrhu zkoušek v mimořádném termínu) dle svého studijního oboru. Účastník mimořádného termínu zkoušky se musí řádně přihlásit a uhradit poplatek (je připsán řádně na účet společnosti) minimálně 7 dní před začátkem mimořádného termínu zkoušky. Nedodržení podmínky přihlášení je cena o 100 % (slovy: sto procent) navýšena, bude-li možnost z kapacitních důvodů účastníka přizvat k mimořádnému termínu zkoušky. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození. 

Opravný termín zkoušky

Opravná zkouška se vykonává jen z jednotlivých částí, které účastník zkoušky řádně nesplnil v řádném termínu zkoušky. Účastník opravné zkoušky se musí řádně přihlásit a uhradit poplatek (je připsán řádně na účet společnosti) minimálně 7 dní před začátkem opravného termínu zkoušky. Nedodržení podmínky přihlášení je cena o 100 % (slovy: sto procent) navýšena, bude-li možnost z kapacitních důvodů účastníka přizvat k termínu opravné zkoušky. Frekventant se prokazuje platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, kde je taktéž uvedeno místo a datum narození. 

Zkouška

  • PÍSEMNÝ TEST – TEORIE
    • Test otevřených i uzavřených otázek z teoretických otázek. Není-li označeno jinak, je vždy jen jedna odpověď správná. 

termíny zkoušek

  řádný  mimořádný opravný
teoretický základ termín zde termín zde termín zde

 
Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra