seminář teorie k rekvalifikaci

TEORETICKÝ ZÁKLAD - samostatně

Každý rekvalifikační kurz začíná uceleným teoretickým základem, který obsahuje zhruba 60 vyučovacích hodin základních znalostí pro jakoukoli instruktorskou či trenérskou práci. Tento kurz je vhodný nejen začínajícím instruktorům a trenérům, kteří chtějí získat základní teoretické znalosti, ale i trenérům a instruktorům, kteří si chtějí doplnit či jen oživit teoretické základy jejich práce. Součástí kurzu je závěrečná zkouška.

Klademe důraz na kvalitu výuky, a proto naši lektoři mají za sebou dlouholetou praxi v trenérském a instruktorském oboru, ale také mají pedagogické zkušenosti s výukou nejen pohybových aktivit. Zároveň využívají nabyté poznatky od světových odborníků z Velké Británie, Austrálie, Německa, Švédska, Švýcarska, Spojených států Amerických, Francie, Holandska a také z České republiky.

termíny kurzu

datum konání místo konání cena
11. 10. 2024 - 21. 10. 2024
Rozvrh
Praha 5
5 254 Kč při platbě do 11. 09. 2024
5 524 Kč po 11. 09. 2024

naučíte se

 • právo a působení v oboru
 • profesionalita a komunikace s klienty
 • výživa
 • anatomie
 • fyziologie
 • kineziologie
 • 1. pomoc
 • vytrvalostní trénink
 • zvláštní skupiny 

co s sebou

 • věci na cvičení
 • psací potřeby
 • svačinu
 • ručník


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra