teoretický základ

DSC_1180 kopie

Teoretický základ zahrnuje základní znalosti pro všechny, které zajímá pohyb více do hloubky, profesionálněji. Tento kurz je vhodný nejen začínajícím skupinovým  instruktorům a osobním trenérům, kteří chtějí získat základní teoretické vědomosti, ale i trenérům a instruktorům, kteří si chtějí doplnit či jen oživit teoretické základy jejich práce. Případně je vhodný pro širokou veřejnost, která by chtěla porozumět lidskému tělu. Součástí kurzu je závěrečná zkouška.  

Tento kurz je součástí našich rekvalifikačních kurzů. Na kurzu se proto scházejí frekventanti rekvalifikace a účastníci tohoto školení, což díky rozdílným znalostem často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

koncepce kurzu

 • právo
 • základy výživy
 • anatomie
 • fyziologie
 • kineziologie
 • první pomoc
 • vytrvalostní trénink
 • zvláštní skupiny 

výňatek ze smluvních podmínek

 • kurz je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti, dle daného termínu
 • absence celkového teoretického základu je max. půl vyučovacího dne
 • neúčast nelze akceptovat ve dnech výuky anatomie, kineziologie. Nezúčastní-li se frekventant této výuky, nebude mu povoleno pokračovat v tomto kurzu a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného
 • v případě zájmu o téma je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem kurzu - zpoplatněno dle platného ceníku
 • v zájmu plynulého průběhu je nutné setrvat až do úplného konce každého výukového dne

TERMÍNY ZDE


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra