teoretický základ

Každý rekvalifikační kurz začíná uceleným teoretickým základem, který obsahuje zhruba 60 vyučovacích hodin základních znalostí pro jakoukoli instruktorskou či trenérskou práci. Tento kurz je vhodný nejen začínajícím instruktorům a trenérům, kteří chtějí získat základní teoretické znalosti, ale i trenérům a instruktorům, kteří si chtějí doplnit či jen oživit teoretické základy jejich práce. Součástí kurzu je závěrečná zkouška.

Klademe důraz na kvalitu výuky, a proto naši lektoři mají za sebou dlouholetou praxi v trenérském a instruktorském oboru, ale také mají pedagogické zkušenosti s výukou nejen pohybových aktivit. Zároveň využívají nabyté poznatky od světových odborníků z Velké Británie, Austrálie, Německa, Švédska, Švýcarska, Spojených států Amerických, Francie, Holandska a také z České republiky.

koncepce kurzu

 • právo
 • základy výživy
 • anatomie
 • fyziologie
 • kineziologie
 • 1. pomoc
 • vytrvalostní trénink
 • zvláštní skupiny 

podmínky kurzu

 • kurz je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti, dle daného termínu
 • absence celkového teoretického základu je max. půl vyučovacího dne
 • neúčast nelze akceptovat ve dnech výuky anatomie, kineziologie. Nezúčastní-li se frekventant této výuky, nebude mu povoleno pokračovat v tomto kurzu a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného
 • v případě zájmu o téma je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem kurzu -  zpoplatněno 990 Kč / den

TERMÍNY ZDE


Nutris®
SK Pohoda
Aerobic
CK Lenka