teoretický základ

DSC_1180 kopie

Teoretický základ zahrnuje základní znalosti pro jakoukoli instruktorskou či trenérskou práci. Tento kurz je vhodný nejen začínajícím skupinovým  instruktorům a osobním trenérům, kteří chtějí získat základní teoretické vědomosti, ale i trenérům a instruktorům, kteří si chtějí doplnit či jen oživit teoretické základy jejich práce. Součástí kurzu je závěrečná zkouška.  

Tento kurz je součástí našich rekvalifikačních kurzů. Na kurzu se proto scházejí frekventanti rekvalifikace a účastníci tohoto školení, což díky rozdílným znalostem často vede k zajímavé diskusi ohledně probíraného tématu, což je výhodné pro všechny zúčastněné.

koncepce kurzu

 • právo
 • základy výživy
 • anatomie
 • fyziologie
 • kineziologie
 • první pomoc
 • vytrvalostní trénink
 • zvláštní skupiny 

výňatek ze smluvních podmínek

 • kurz je možné absolvovat pouze v uvedené posloupnosti, dle daného termínu
 • absence celkového teoretického základu je max. půl vyučovacího dne
 • neúčast nelze akceptovat ve dnech výuky anatomie, kineziologie. Nezúčastní-li se frekventant této výuky, nebude mu povoleno pokračovat v tomto kurzu a přesun zbývající výuky do dalšího turnusu bude zpoplatněn 50% kurzovného
 • v případě zájmu o téma je možná náhrada výuky za dny absence s dalším turnusem kurzu - zpoplatněno dle platného ceníku
 • v zájmu plynulého průběhu je nutné setrvat až do úplného konce každého výukového dne

TERMÍNY ZDE


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra