Dýchání v Pilates

Dýchání je nedílnou součástí techniky Pilates a žádný instruktor Pilates ani osobní trenér Pilates si nedokáže představit bez něj vést lekce skupinového cvičení či individuálního Pilates tréninku. Již starodávné učení jógy se nejprve zaobírá dýcháním a poté následným cvičením, které jej taktéž rozvíjí. Sám autor Joseph Hubertus Pilates přiřazuje dýchání ve svém systému cvičení Pilates velice důležitou roli. Dbá na metodiku správného dechu při cvičení Pilates cviků spolu s dalšími pravidly viz níže, tak jako instruktoři a osobní trenéři Pilates kurzů.

Již nyní víme, že podle nejnovějšího výzkumu nejen australských fyzioterapeutů, ale i našeho předního celosvětově známého fyzioterapeuta Prof.Doc.PaedDr. Pavel Kolář, přednosta kliniky rehabilitace II. lékařské fakulty v Praze-Motole, je dech ten nejdůležitější pro stabilizaci hlubokého stabilizačního svalového systému páteře. Právě dech a funkce bránice svalově stabilizují naši páteř (aktivují svaly uložené nejhlouběji u páteře - dále viz CORE) a tím pádem zabezpečují náš bezbolestný "provoz" zad, páteře a kloubů.

Je velice obtížné hned na začátku docílit správného dechu, neboť každý z nás si myslí, že umí dýchat, že nepotřebuje se jej učit. Avšak opak je bohužel pravdou. Většina z nás dýchá povrchně a to ještě jen do hrudní části. Proto bránice se nemůže pořádně oploštit - rozvinout dolů a tak zabezpečit řádnou aktivaci hlubokého svalového stabilizačního systému páteře. Proto většina zkušených skupinových či osobních trenérů Pilates se nejprve snaží svoje svěřence naučit správnému dechu, tak jak to dělají špičkoví fyzioterapeuti.

Nejprve to každého nudí, neboť to nikomu na začátku nejde. To je zcela normální jev. Když ale kdokoli z nás vytrvá v nácviku správného bráničního dýchání, tak vidí neskutečné zázraky v napravování své páteře a hlavně cítí ústup bolestivosti zad, páteře a kloubů.

Tajemství správného dechu není jen v laterálním směru, jak se všude píše: "Nadechneme se laterálně a rozšíříme žebra do stran..." Ten zázrak spočívá ve směru dechové vlny. Ta nám právě aktivuje správně bránici a rozšíří žebra laterálně od jejich začátků na páteři až po jejich konce spojené chrupavkou na hrudní kosti - rozevřený hrudník do všech směrů.

Pro správný nácvik dechu nejlépe vyhledejte fyzioterapeuta nebo instruktora Pilates pro skupinové Pilates cvičení či oOsobního trenéra Pilates pro individuální Pilates trénink. Všichni zmiňovaní vám vše velice rádi vysvětlí a objasní, aby nedošlo k nesprávnému pohybovému návyku bránice při dechové složce pohybu.Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra