Daniel Muller - Historie tělesného cvičení 2.díl

03. 01. 2012

Autor Daniel Muller napsal článek pro laickou veřejnost o historii tělesného cvičení. Jedná se o rozsáhlý seriál, vycházející na stránkách aerobics.cz na pokračování. Tento díl pojednává o cvičení o ve starověkém Řecku a Římě.

Cvičení v Řecku – atletická postava

V antice si lidé svá těla udržovali pravidelným cvičením, neboť tělesný pohyb byl považován za součást zdravého a harmonického způsobu života. Dokazují to např. slova Sokrata (469 – 399 př. n. l.) „Kdo chceš hýbat světem, hni nejdřív sám sebou.“ – povinností každého občana udržovat se v dobrém zdravotním stavu, aby mohl sloužit svému státu.

„Diskobolos dokazuje, že Myron dořešil problém dokonalou znalostí anatomie lidského těla a poznáním jeho pohybového mechanismu. Diskobolos vyjadřuje tělesný stav jinocha vrhajícího disk ve chvíli, kdy tělo napjaté jako pružné péro, vyčkává v rozkyvu okamžik, aby se bezprostředně nato vymrštilo k vrhu kotouče. Od palce pravé nohy zaťatého v půdu, po krk jsou všechny pohyblivé kosti a svaly staženy jako pružné péro před jeho náhlým uvolněním, při tom jsou však trup a údy vyváženy tak dokonale, že úměrnost a rovnováha nejsou v nejmenším porušeny “ (A. Matějček, 1922).

Antická socha

Těmito slovy je popsána socha dokonalého těla řeckého atleta, pocházející z 5. století př. n. l. a poukazuje na váhu fyzické zdatnosti v oné době. Avšak vývoj antické tělesné zdatnosti má své kořeny v dřívější době, než Myron stvořil Diskobola. Kréta se bavila především býčí zápasy a hrami, atletikou, rohováním (podoba boxu), gymnastikou, akrobacií a také tancem. Toto samozřejmě nemohlo zůstat bez vlivu na Řeky, snad jen kult býka se nestal v Řecku populárním, neboť Řekové v oblasti fyzické kultury spíše preferovali jezdecké disciplíny. Přesto i jejich zásluhou přivedli tělesnou zdatnost k dokonalosti. Obsah a počet s celkovou rozmanitostí tělesných cvičení a sportů byla na danou dobu fascinující spolu s materiální a organizační dovedností. Právě v oné době vznikla tělovýchovná zařízení a existovala přímá péče státu. Byly organizovány hry a tělovýchovné slavnosti jaké známe jako Olympijské hry z hodin dějepisu. Sparta a Atény, ve kterých se vyvinuly dva rozdílné systémy obecné i tělesné výchovy byly odlišné a to díky základním předpokladům stáru. Sparta jako otrokářský stát vynikal fascinující tělesnou a bojovou zdatností a připravenosti na případnou válku. Velice malá pozornost byla tedy věnována jen rozumové výchově naproti hudební a taneční výchově, kterou Sparťané vyučovali za účelem rozvoje ladného pohybu. Zcela odlišný způsob výchovy měli samotní Atéňané. Ti zvolili spíše demokratický systém, které měl za následek i zlidovění gymnastiky [pojem Gymnastika je řeckého původu: „gymnos“ – nahý, „gymnasion“ – škola určená k výchově tělesné i duševní]., která se projevila i v celkové výchově, kde kontrolní úlohu přebral sice stát, ale rodina se podílela dominantnějším způsobem.

Celý článek naleznete na aerobics.cz

Autor článku: Mgr. Daniel Müller

Copyright: Využití textových nebo filmových materiálů a fotografií, které jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, je možné pouze se souhlasem provozovatele webu www.iqpohyb.cz. Přejímání obsahu stránek je možné pouze se souhlasem a jasně viditelným uvedením zdroje na začátku každého přejatého materiálu. Pro schválení nás prosím kontaktujte.


Certifikovaní pohyboví specialisté
Aerobic
SK Pohoda
Certifikovaná pohybová centra